Kinh Tế

Tam Đảo quyết tâm cán đích huyện nông thôn mới

Thứ Sáu, 28/12/2018

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, sau gần 8 năm triển khai, đến nay, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện miền núi Tam Đảo đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định quyết tâm trở thành huyện NTM theo đúng lộ trình.

Mô hình nuôi ong lấy mật kết hợp với kinh tế trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Tường, thôn Cầu Tre, xã Hồ Sơn (Tam Đảo) mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Nguyễn Lượng

Với quan điểm thành công trong xây dựng NTM sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân, ngay từ khi bắt tay vào thực hiện, huyện Tam Đảo đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ cấp huyện đến xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo.

Phát động các phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, chú trọng việc ký kết giao ước thi đua và định kỳ tổ chức khen thưởng, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú để nhân dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm, từ đó, nâng cao tinh thần đoàn kết, chung tay góp sức xây dựng NTM.

Sau gần 8 năm xây dựng NTM, toàn huyện huy động được hàng trăm tỷ đồng tập trung thực hiện các tiêu chí, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 16 tỷ đồng tiền mặt, hiến gần 200.000 m2 đất và gần 30.000 ngày công lao động.

Toàn huyện cứng hóa được gần 170km đường trục xã, liên xã (đạt 100%); kiên cố hóa trên 122km kênh loại III, góp phần chủ động tưới tiêu cho trên 80% diện tích sản xuất nông nghiệp. Đến nay, huyện có trên 85% tổng số hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, gần 84% thôn, làng văn hóa. 100% số hộ được sử dụng điện thường xuyên; không còn hộ gia đình phải ở nhà tạm, nhà dột nát; 8/8 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1; tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%.

Điều đáng ghi nhận từ chương trình xây dựng NTM ở huyện miền núi Tam Đảo trong những năm trở lại đây, đó là chất lượng đời sống của người dân đang từng ngày được nâng lên rõ rệt.

Có được kết quả đó, trong quá trình triển khai xây dựng NTM, huyện Tam Đảo tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp khuyến khích nhân dân tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình dựa trên tiềm năng về địa hình và khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp, sử dụng nguồn lao động nông thôn.

Đặc biệt, phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp và du lịch, gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và ngành nghề dịch vụ. Tăng cường hỗ trợ người dân về nguồn vốn đầu tư nhằm đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất cũng như nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với năng lực sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đến nay, trên địa bàn huyện đang duy trì một số mô hình sản xuất hiệu quả, như: Hợp tác xã sản xuất Rau Thanh Hà ở xã Hồ Sơn; Hợp tác xã Nấm Tam Đảo ở xã Hợp Châu; Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ và Thương mại Tam Đảo ở xã Bồ Lý; Hợp tác xã Chăn nuôi Phú Thịnh ở xã Đạo Trù; một số mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, kết hợp nuôi ong lấy mật và trồng cây ăn quả; chăn nuôi thú rừng tại vườn nhà; mô hình chăn nuôi bò sữa ở xã Bồ Lý... Mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 6,02%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên đạt 93%.

Đến hết năm 2018, huyện Tam Đảo có 8/8 xã cán đích NTM. Toàn huyện đã và đang nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt mục tiêu được xét công nhận huyện NTM trong năm 2019 theo lộ trình đã đề ra.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: