Kinh Tế

Gian nan đường về đích nông thôn mới

Thứ Tư, 19/12/2018

Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, xã Kim Xá (Vĩnh Tường) đã hoàn thành 16/19 tiêu chí NTM, còn 3 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông; môi trường và an toàn thực phẩm; cơ sở vật chất văn hóa, đây là những tiêu chí cần nguồn vốn lớn. Để về đích NTM đúng kế hoạch, bên cạnh việc phát huy nội lực, Kim Xá rất cần sự quan tâm hỗ trợ của huyện, tỉnh về nguồn kinh phí để xã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong quý II, năm 2019.

Hầu hết giao thông nội đồng ở xã Kim Xá (Vĩnh Tường) chưa được cứng hóa chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Chu Kiều

Bước vào triển khai thực hiện xây dựng NTM năm 2011, Kim Xá chỉ có 2/19 tiêu chí đạt chuẩn, với khởi đầu đầy khó khăn. Từ một xã có xuất phát điểm xây dựng NTM thấp, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tận dụng mọi nguồn lực trong nhân dân; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thực hiện và hoàn thành từng tiêu chí NTM. Xã phát huy tối đa quy chế dân chủ, công khai, minh bạch các nguồn lực để người dân tự làm, tự quyết định, tự kiểm tra, giám sát...

Tuy nhiên, với khởi đầu xây dựng NTM đầy khó khăn, còn một bộ phận người dân còn chưa nhận thức đầy đủ về xây dựng NTM nên việc huy động nguồn vốn trong nhân dân rất hạn chế, trong khi đó, nguồn vốn cần huy động để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội của xã là rất lớn. Đến nay, xã còn 3 tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM. Các tiêu chí chưa đạt của xã đều là những tiêu chí khó, cần thời gian và nguồn kinh phí lớn để hoàn thành.

Để đạt chuẩn tiêu chí "Giao thông", địa phương cần cứng hóa 10,3km đường giao thông nông thôn. Hiện nay, xã đang triển khai thi công 3 tuyến đường của 3 thôn Hạ Chuế, Hoàng Thượng, Hoàng Tân, với chiều dài là 4,7km. Các tuyến đường còn lại xã chuẩn bị thi công và đang điều chỉnh dự án theo đúng đề án của UBND tỉnh. Giao thông nội đồng xã đã cứng hóa xong 3/10,5km để đạt chuẩn NTM. Xã đang san gạt mặt bằng 3 tuyến đường chuẩn bị đổ bê tông. Khó khăn nhất hiện nay, các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng hầu hết chưa có nền đường, cần mở rộng, do đó, để đạt chuẩn NTM cần đầu tư nguồn kinh phí lớn.

Đối với tiêu chí "Môi trường và an toàn thực phẩm", xã còn 3 chỉ tiêu chưa hoàn thành đó là: Xã mới thi công được 3,5/4,57km rãnh thoát nước thải cần được cứng hóa để đạt chuẩn NTM; 3/6 nghĩa trang nhân dân đang được thi công các hạng mục nhà địa kỳ, cổng và hàng rào để đạt chuẩn NTM; 2 bãi rác tập trung của xã đã được quy hoạch mở rộng theo chuẩn NTM, hiện đã được phê duyệt dự toán thiết kế nhưng xã vẫn chưa có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng hạ tầng hai khu bãi rác tập trung này.

Tiêu chí "Cơ sở vật chất văn hóa", 8/8 thôn đã có nhà văn hóa, cơ bản xây dựng xong. Tuy nhiên, cần phải quét vôi, ve, làm nhà vệ sinh để đạt chuẩn NTM; Trung tâm Văn hóa thể thao của xã đang tích cực triển khai thi công, dự tính hết quý I năm 2019 hoàn thành.

Để về đích NTM theo đúng kế hoạch, xã Kim Xá vẫn còn rất nhiều hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội cần phải đầu tư xây dựng để đạt chuẩn NTM. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Kim Xá cho biết: Trong xây dựng NTM, khó khăn lớn nhất hiện nay đối với xã là chưa bố trí được kinh phí để xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội. Do một bộ phận người dân chưa đồng thuận, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, mục đích của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nên việc huy động nguồn vốn trong nhân dân rất hạn chế; vẫn còn tồn tại tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước...

Bên cạnh đó, nguồn ngân sách hỗ trợ của cấp trên phân bổ cho xã còn hạn chế; việc huy động nguồn vốn từ nhân dân rất khó, đa phần người dân sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống khó khăn; nhiều năm nay xã đã không triển khai tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, vì vậy, không có vốn đối ứng trong xây dựng cơ bản. Nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM của xã chủ yếu dựa vào tỉnh, huyện là chính, xã không chủ động được nguồn vốn trong xây dựng NTM, đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song với những nỗ lực và cố gắng của Đảng ủy, UBND xã phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM trong quý II năm 2019.

Để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và về đích NTM theo đúng kế hoạch, Đảng ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tiêu chí chưa đạt chuẩn NTM, khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đạt chuẩn; tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiểu được lợi ích và trách nhiệm trong xây dựng NTM; phát huy quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng NTM; tranh thủ mọi nguồn lực, huy động tối đa nội lực để xây dựng NTM; đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng khu đất đấu giá để lấy tiền đối ứng và trả nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, xã Kim Xá mong muốn tỉnh, huyện sớm phân bổ thêm nguồn vốn, hỗ trợ thêm kinh phí trong xây dựng NTM, tạo điều kiện để xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, xã tiếp tục chỉ đạo bà con tập trung phát triển các mô hình kinh tế, giảm nghèo bền vững cho người dân. Trong đó, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, huyện; tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân; đa dạng hóa các loại hình thương mại - dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu lao động...

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: