Kinh Tế

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ở mức cao nhất

Thứ Tư, 09/12/2020

Năm 2020, UBND tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện “Mục tiêu kép”: Vừa tập trung phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương đôn đốc các khoản thu NSNN trên địa bàn, xây dựng kịch bản thu ngân sách với các phương án cụ thể, phù hợp để chủ động các biện pháp đảm bảo cân đối thu chi, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ở mức cao nhất.

Lắp ráp ô tô tại Công ty Toyota Việt Nam (phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên). Ảnh: Thế Hùng

Những tháng đầu năm, nền kinh tế chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp (DN) suy giảm.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện các gói giải pháp của Chính phủ về hỗ trợ gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất đối với DN và người dân càng khiến số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ.

Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của một số khu công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ; nhiều nhu cầu xã hội cần giải quyết như: đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, phòng chống thiên tai... cũng tác động không nhỏ đến phát triển KT - XH và kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020 của tỉnh.

Tính đến tháng 11/2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 22,6 nghìn tỷ đồng, bằng gần 65% dự toán, giảm hơn 23% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa đạt xấp xỉ 18,4 nghìn tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ, bằng gần 63% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ và bằng 98% dự toán.

Ước cả năm, thu NSNN toàn tỉnh đạt khoảng 28,7 nghìn tỷ đồng, đạt 86% dự toán (giảm 4.750 tỷ đồng), bằng 82% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, thu nội địa ước cả năm đạt xấp xỉ 25 nghìn tỷ đồng, đạt 85% dự toán (giảm 4.400 tỷ đồng), bằng 81% so với cùng kỳ; thu từ xuất nhập khẩu ước đạt khoảng 3.800 tỷ đồng (hụt thu khoảng 350 tỷ đồng), đạt 92% dự toán và bằng 94% so với cùng kỳ (do đến cuối năm, phải hoàn thuế cho các DN theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP và các khoản hoàn thuế khác).

Một số lĩnh vực thu nội địa đạt kết quả khá như: Thu DN Nhà nước T.Ư ước thực hiện 165 tỷ đồng, đạt 89% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ; thu DN Nhà nước địa phương ước thực hiện 55 tỷ đồng, đạt 100% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ; thu DN ngoài quốc doanh ước thực hiện hơn 1.000 tỷ đồng, đạt 88% dự toán và bằng 92% so với cùng kỳ.

Khoản thu từ các DN có vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh, ước tính hụt trên 6,3 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, phải kể đến số hụt thu ngân sách từ 2 DN đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh (chiếm 70% số thu hàng năm) là công ty Toyota Việt Nam (sản lượng đạt hơn 42%) và công ty Honda Việt Nam (sản lượng chỉ đạt khoảng 48%).

Đại đa số DN thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD, xu hướng xin ngừng hoạt động có chiều hướng gia tăng.

Nguyên nhân là do nhiều DN trong lĩnh vực này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, khó khăn trong nhập khẩu nguồn nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, sản phẩm tiêu thụ chậm, công nhân tại một số DN phải nghỉ việc, nghỉ luân phiên, các chuyên gia nước ngoài không thể sang làm việc được do chính sách hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam trong những tháng đầu năm bùng phát mạnh Covid-19.

Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2020 ở mức cao nhất, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, trong những tháng “nước rút”, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách.

Tuân thủ nguyên tắc “có thu thì mới có chi”, đảm bảo cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội và bố trí dự phòng ngân sách.

Tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tăng cường sự kết nối, tạo điều kiện thuận lợi để DN duy trì, phục hồi SXKD nhằm khai thác có hiệu quả nguồn thu tại chỗ, góp phần tăng thu NSNN.

Tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng lĩnh vực, đối tượng, địa bàn; đẩy mạnh đấu giá đất tại các địa phương để tạo nguồn lực cho đầu tư, bù đắp hụt thu ngân sách.

Chủ động điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 giữa các sở, ngành và các huyện, thành phố; tập trung đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Tập trung, nỗ lực để thích ứng với trạng thái bình thường mới, phấn đấu thực hiện tốt “mục tiêu kép”: Vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì được tăng trưởng kinh tế, nhằm tạo đà cho năm 2021 và các năm tiếp theo, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về NSNN, tăng cường công tác quản lý thu, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí vào NSNN.

Rà soát các chính sách an sinh xã hội, chỉ ban hành các chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần thiết và cân đối được nguồn kinh phí.

Kiểm soát chặt chẽ nợ công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN, bảo đảm đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến với mức độ cao, đảm bảo cho các cá nhân, tổ chức, DN tìm kiếm, khai thác thông tin liên quan đến tài chính - NSNN, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tích cực để DN phát triển ổn định và cạnh tranh bình đẳng; thúc đẩy phát triển KT - XH trên mọi lĩnh vực.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: