Kinh Tế

Tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch đạt 90%

Thứ Hai, 07/12/2020

Đảm bảo nhu cầu sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của người dân, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã đầu tư 4 dự án nước sạch lớn gồm: Dự án mở rộng hệ thống cấp nước Vĩnh Yên; dự án Nhà máy nước sông Hồng; dự án Nhà máy nước sông Lô; dự án Nhà máy cấp nước Đức Bác và mạng lưới ống truyền tải.

Năm 2020, tổng công suất thiết kế cấp nước tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh đạt 115.000 m3/ngày, đêm; tổng lượng nước sạch cấp cho toàn khu vực đô thị đạt trung bình 66.700 m3/ngày, đêm, đạt 58% công suất thiết kế.

Tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung đạt 90%; mức cấp nước sạch toàn tỉnh bình quân đạt 115 lít/người/ngày, đêm; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch chỉ 16%.

Hệ thống cấp nước đô thị hiện có cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt và SXKD của người dân, các KCN đi vào hoạt động đều được cấp nước đến chân hàng rào, đáp ứng nhu cầu sản xuất, góp phần phát triển KT - XH trên địa bàn.

Hoàng SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: