Kinh Tế

Hiệu quả chương trình hỗ trợ tái cơ cấu ngành Nông nghiệp ở Vĩnh Tường

Thứ Sáu, 04/12/2020

Thực hiện Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh về “Một số cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020”, những năm qua, huyện Vĩnh Tường đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, cụ thể, hỗ trợ người nông dân về giống, vốn, kỹ thuật kịp thời, đúng tiến độ, từ đó thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

Mô hình trồng bưởi diễn của gia đình ông Phùng Văn Tân, xã Phú Đa cho thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm. Ảnh: Thế Hùng

 

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương, các ngành chức năng xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, sát thực tế phù hợp với từng địa phương, ngành.

Với vai trò nòng cốt trong việc triển khai thực hiện, Phòng NN&PTNT huyện đã chủ động xây dựng một số đề án tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi, chuyển đổi dồn ghép ruộng đất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, mở rộng bờ vùng, bờ thửa triển khai cơ khí hóa trong sản xuất nông nghiệp; xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư tránh ô nhiễm môi trường sống...

Rà soát các diện tích đất trồng trọt, ao hồ, mời các chuyên gia về đánh giá chất đất, môi trường sống, không khí, nguồn sinh thủy để đưa các các loại cây, con giống vào sản xuất đem lại năng suất, giá trị kinh tế cao.

Với nhiều giải pháp chủ động, tích cực, tình trạng quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ, phân tán được khắc phục; thuận lợi ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất; tạo ra những sản phẩm nông nghiệp được sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết; hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, từng bước đưa nông nghiệp huyện phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực tập trung theo quy hoạch như:

Vùng rau ở Tân Tiến, Đại Đồng, Thổ Tang quy mô 200 ha; vùng bí đỏ ở Vũ Di, Yên Lập 100 ha; vùng cà chua ghép ở Tân Tiến, Đại Đồng gần 40 ha; vùng bưởi ở xã Vĩnh Ninh, Phú Đa, Vĩnh Thịnh hơn 100 ha…; đặc biệt, là việc công nhận nhãn hiệu “Bưởi Vĩnh Tường - Hương vị đất Phủ”,...

Đối với chăn nuôi, ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, các hộ đưa chăn nuôi phát triển ra ngoài khu dân cư sẽ được ngân sách huyện hỗ trợ 25% tổng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khu chăn nuôi bò sữa, nuôi lợn, 50% tổng chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khu chăn nuôi chim cút, nhưng không quá 1 tỷ đồng/khu để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, chuồng trại và mua sắm thiết bị.

Đề án đã khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở các thôn xóm, khu vực có mật độ hộ chăn nuôi và số lượng đàn vật nuôi lớn; bảo đảm được cả về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội, gắn với bảo vệ môi trường.

Đến nay, đã hình thành vùng sản xuất chăn nuôi hàng hóa tập trung theo xã như: Chăn nuôi gà đẻ ở Tân Tiến, Yên Bình; chăn nuôi bò sữa ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, An Tường; chăn nuôi chim cút tại xã Tân Tiến, Yên Lập, Đại Đồng; chăn nuôi lợn tại xã Ngũ Kiên, Tuân Chính, Đại Đồng, Phú Đa và nhiều mô hình chăn nuôi được chứng nhận VietGAP… đem lại giá trị kinh tế cao

Việc hỗ trợ máy nông nghiệp, thủy sản đã góp phần đưa cơ giới hóa vào các khâu trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản như làm đất bằng máy chiếm 100%, thu hoạch bằng máy đạt trên 98% tổng diện tích trồng lúa; giúp giảm chi phí nhân công, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm; 100% số hộ nuôi bò sữa đã sử dụng máy vắt sữa, thái cỏ, góp phần quan trọng tăng năng suất, giảm giá thành và đảm bảo ATTP đối với sản phẩm sữa bò...

Nhờ đó,

tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt khoảng 83.000 tấn, trong đó lúa đạt 68.000 tấn; sản phẩm chăn nuôi sản xuất ra đạt 15.200 nghìn tấn (thịt lợn, trâu, bò, gia cầm); gần 35.500 tấn sữa bò tươi, hơn 60,4 triệu quả trứng gia cầm, trên 6.850 tấn thủy sản. Sản xuất nông nghiệp đã đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm đủ cho tiêu dùng trong huyện.

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vĩnh Tường Lê Đức Anh cho biết: Việc hỗ trợ theo Nghị quyết 201 của HĐND tỉnh thời gian qua ở Vĩnh Tường đảm bảo thiết thực, hợp lý, khoa học, đúng thời gian, hiệu quả, giúp người nông dân có điều kiện để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn hơn và theo chuỗi giá trị sản xuất.

Để duy trì và tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả hơn nữa thời gian tới, phòng NN&PTNT huyện đã chủ động xây dựng một số đề án liên quan đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, phát triển hệ thống kênh mương thủy lợi, phát triển Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, đưa chăn nuôi ra ngoài khu dân cư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, thực hiện liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ cây, con giống, phân bón, thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người dân.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ; vận động doanh nghiệp, cá nhân chuyển nhượng, tích tụ đất đai để hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, hiệu quả kinh tế cao.

Đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tập trung.

Huyện sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm phổ biến, hướng dẫn kiến thức tổ chức, quản lý SXKD, giúp người dân hình thành tư duy sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Xuân Hùng

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: