Kinh Tế

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt gần 92 nghìn tỷ đồng

Thứ Sáu, 04/12/2020

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng gặp khó khăn.

Huy động vốn trong dân cư vẫn tăng trưởng tốt, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt mức ổn định, tỷ lệ nợ xấu thấp.

Ước đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 91,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay đạt 87,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ năm 2019; nợ xấu toàn địa bàn chiếm tỷ lệ 0,8% trên tổng dư nợ, giảm 21,88% so với cuối năm 2019.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng.

Triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho hoạt động SXKD, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, các lĩnh vực sản xuất lưu thông hàng hóa thiết yếu, các lĩnh vực ưu tiên.

Chủ động thông tin về chương trình, chính sách tín dụng ngân hàng, các giải pháp của ngành ngân hàng. Chủ động xây dựng phương án, kế hoạch xử lý nợ xấu, có các giải pháp ngăn chặn nợ xấu phát sinh.

Bảo AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: