Kinh Tế

Nên tăng cơ chế hỗ trợ để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường

Thứ Năm, 06/12/2018

Được thành lập từ năm 2010, Công ty cổ phần xây dựng Century Vina đã triển khai dự án xây dựng, lắp đặt lò xử lý rác thải sinh hoạt BM - SH 1000, hoạt động theo hình thức bán tự động, công suất thiết kế 30 tấn/ngày trên tổng diện tích 5.300m² tại khu vườn Sim, thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), số vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng. Để thu gom rác thải sinh hoạt của người dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn, công ty sử dụng 3 xe điện chuyên chở, chia làm 2 ca thu gom; tạo việc làm cho 35 công nhân với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Công ty Cổ phần xây dựng Century Vina (Bình Xuyên) tạo việc làm ổn định cho 35 công nhân với thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Ngọc Lan

Theo Luật Đầu tư, lĩnh vực liên quan đến dịch vụ môi trường nằm trong nhóm ngành nghề ưu đãi đầu tư. Đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ sản xuất, được giảm hoặc miễn thuế doanh nghiệp, thậm chí được hỗ trợ chi phí thuê đất…

Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh, “rào cản” mà công ty hiện đang phải đối mặt là cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập; đơn giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt đang áp dụng vẫn dựa trên mô hình thu gom và xử lý rác thải do Nhà nước đầu tư với giá 235 nghìn đồng/tấn rác thải, doanh nghiệp chưa được xây dựng đơn giá riêng; khó khăn trong phương thức thu phí dịch vụ xử lý rác thải...

Ông Hà Trọng Tấn, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Century Vina đề nghị các cấp chính quyền của tỉnh sớm có những cơ chế hỗ trợ về thuế nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ sản xuất, được giảm hoặc miễn thuế doanh nghiệp... Đặc biệt là việc ban hành đơn giá riêng đối với các doanh nghiệp thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường có được đơn giá hoạt động riêng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng thu hồi được vốn và tái đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả.

Bảo Anh (ghi)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: