Kinh Tế

Vĩnh Yên thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo

Thứ Tư, 05/12/2018

Để đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn dưới 1%, tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,8% vào năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đề ra, Vĩnh Yên đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giúp người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh, thôn Đồng Sắn, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên đã vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Dương Chung

Năm 2016, thành phố Vĩnh Yên có 543 hộ nghèo (2,12%), 341 hộ cận nghèo (1,33%). Một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình không thể vươn lên thoát nghèo là do lao động có trình độ học vấn thấp, không có việc làm, thiếu vốn và phương tiện sản xuất, thiếu kiến thức và thông tin chính sách về việc làm… Để triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo của thành phố giai đoạn 2016 - 2020, Vĩnh Yên đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Hàng năm, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo được các xã, phường thực hiện đúng quy định, làm căn cứ để triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo. Công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo. Đồng thời, giúp hộ nghèo kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách, chế độ hỗ trợ đối với người nghèo; nâng cao nhận thức, ý thức tự lực, tự cường, cố gắng học nghề, học tập kinh nghiệm trong sản xuất; chủ động vay vốn đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhằm hỗ trợ người nghèo, cận nghèo về vốn phát triển sản xuất, các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường của thành phố đã phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện để các hộ nghèo tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi.

Bên cạnh vốn từ các chương trình của Trung ương và của tỉnh, từ năm 2016 đến nay, thành phố trích 700 triệu đồng từ ngân sách để hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay, thông qua Ngân hàng CSXH, thành phố đã tổ chức, hướng dẫn cho hơn 1.000 hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên và người lao động vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí gần 46 tỷ đồng.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ người nghèo trên địa bàn giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề, xuất khẩu lao động. UBND thành phố chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức 10 buổi tư vấn về việc làm, đào tạo nghề, cho vay vốn; tổ chức 18 buổi hội thảo về xuất khẩu lao động, du học Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... giúp người lao động có thêm thông tin để lựa chọn việc làm, có định hướng đúng trong việc lựa chọn nghề phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và nhu cầu của thị trường.

Thành phố cũng chú trọng tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút đầu tư; khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất cùng chính quyền địa phương nhận đào tạo trực tiếp cho người lao động và tiếp nhận nguồn lao động được đào tạo là thành viên hộ nghèo, cận nghèo. Trung bình mỗi năm, trên địa bàn thành phố giải quyết việc làm mới cho 1.400 lao động, trong đó, có nhiều lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng thời, thành phố thực hiện hỗ trợ các mô hình khuyến nông - lâm - ngư nghiệp, hỗ trợ kinh phí cho các mô hình phát triển kinh tế của hộ nghèo; tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, giúp người nghèo nâng cao kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; cấp kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về giống, phân bón, thuốc thú y… phục vụ sản xuất.

Song song với triển khai các giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thành phố Vĩnh Yên tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về nhà ở, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nước sạch, miễn giảm thuế sử dụng đất, hỗ trợ tiền điện... Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố giảm còn 1,28%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,99%, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo trên địa bàn.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch giảm nghèo - giải quyết việc làm; tạo điều kiện giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, định hướng, bồi dưỡng kiến thức nghề, tư vấn chuyển đổi ngành nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài cho lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo về giáo dục, y tế, nước sạch, nhà ở, tiếp cận các ứng dụng, dịch vụ viễn thông, công cụ ứng dụng thông tin… tạo điều kiện để người nghèo trên địa bàn tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.

Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, vận động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện các điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lê MơTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: