Kinh Tế

Nhiều dịch vụ đất đai áp dụng đơn giá mới

Thứ Tư, 05/12/2018

Từ ngày 10/11/2018, Văn phòng Đăng ký đất đai áp dụng đơn giá mới trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trích đo địa chính thửa đất; công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận theo nhu cầu của người sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai, nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước. Đơn giá này được quy định cụ thể tại Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, các trường hợp áp dụng đơn giá mới là: Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu lần đầu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dịch vụ cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất riêng lẻ cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dịch vụ đăng ký biến động đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; dịch vụ trích lục hồ sơ địa chính; dịch vụ quét hồ sơ đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính và các tài liệu; dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra thẩm định trích đo địa chính thửa đất.

Phùng HảiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: