Kinh Tế

Chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng

Thứ Tư, 05/12/2018

Nhằm góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất, mở rộng tăng trưởng tín dụng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh (NHNN) có nhiều giải pháp điều hành nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng tín dụng.

VietinBank Vĩnh Phúc là một trong những ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tin tưởng sử dụng dịch vụ. Ảnh: Đức Chung

Ước thực hiện đến 31/12/2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 65.200 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cuối năm 2017, nợ xấu chiếm 1,23% trên tổng dư nợ. Đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, NHNN chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn triển khai công tác tín dụng theo hướng mở rộng tín dụng có hiệu quả, an toàn, đảm bảo chất lượng tín dụng. Chú trọng ưu tiên nguồn vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và NHNN Việt Nam.

Hạn chế mức độ tập trung tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn để cho vay trung và dài hạn. Chủ động xây dựng các chương trình cho vay với lãi suất hợp lý, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng kết hợp với đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, nâng cao khả năng thẩm định để rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh… Nhờ đó, tín dụng ngành tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm, không có tình trạng tín dụng tăng thấp đầu năm và dồn vào những tháng cuối năm.

Thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 2/10/2017 và Kế hoạch số 7800/KH-UBND ngày 6/10/2017 của UBND tỉnh, các TCTD trên địa bàn thực hiện nhiều biện pháp làm trong sạch chất lượng tín dụng, nghiêm túc phân loại và hạch toán đầy đủ các khoản nợ xấu theo quy định của NHNN Việt Nam và kế hoạch xử lý nợ xấu của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu theo lộ trình cụ thể, triển khai thực hiện các biện pháp thu hồi nợ, phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống các TCTD trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định về cấp tín dụng, an toàn hoạt động, cơ cấu lại nợ nhằm hạn chế nợ xấu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng. Chỉ đạo các TCTD triển khai các giải pháp xử lý nợ xấu nhằm kiểm soát nợ xấu ở mức an toàn dưới 3% trên tổng dư nợ; chủ động phân loại nợ, chuyển nợ quá hạn, trích lập dự phòng rủi ro theo quy định; bán nợ xấu cho VAMC (Công ty TNHH MTV quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam) theo chỉ đạo của Hội sở và NHNN Việt Nam.

Chủ động nguồn vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững tạo nguồn thu trả nợ cho ngân hàng. Chủ động phối hợp với các cơ quan pháp luật trên địa bàn để xử lý tài sản đảm bảo, thu hồi nợ xấu cho đơn vị.

Việc thu hồi nợ của các TCTD vẫn gặp khá nhiều khó khăn do hầu hết các khách hàng nợ xấu đều rất khó khăn về tài chính, hoạt động kinh doanh cầm chừng hoặc không còn hoạt động dẫn đến không có nguồn thu thường xuyên để trả nợ cho ngân hàng; một số trường hợp khách hàng không còn ở nơi cư trú, có biểu hiện chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm trả nợ, chủ tài sản không hợp tác hoặc hợp đồng thế chấp tài sản yếu về pháp lý, tài sản có tính thanh khoản kém, giá trị bị sụt giảm mạnh, khó phát mại…

Thời gian tới, NHNN chi nhánh tỉnh tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các TCTD trên địa bàn thực hiện các chương trình chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và hoạt động của NHNN Việt Nam. Chỉ đạo các TCTD thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng có hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần kiểm soát lạm phát, tạo môi trường thuận lợi cho SXKD...

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: