Kinh Tế

Kênh dẫn vốn tín dụng đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo hiệu quả

Thứ Ba, 04/12/2018

Từ nguồn vốn vay ủy thác thông qua các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội của Ngân hàng CSXH, nhiều hội viên đã đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả, cải thiện đời sống, đóng góp tích cực vào chương trình giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Với nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch, chị Hà Thị Thạch, ở thôn Ngọc Liễn, xã Liên Hòa đã đầu tư nuôi bò sữa, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Thông qua hoạt động ủy thác vốn vay tín dụng với các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch kịp thời đưa nguồn vốn vay ưu đãi đến hàng nghìn hộ dân trên địa bàn. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 301 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) thuộc 4 cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác từ ngân hàng với tổng dư nợ gần 360 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, các gia đình hội viên có điều kiện để mở rộng phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Điển hình như, Hội LHPN xã Liên Hòa với 9 Tổ TK&VV, hiện đang phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch tiến hành cho 450 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 18 tỷ đồng. Từ nguồn vốn vay, nhiều hội viên phụ nữ trong xã đã chuyển đổi hình thức sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế V.A.C, xuất khẩu lao động, từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của gia đình, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tiêu biểu như gia đình chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Phú Ninh, xã Liên Hòa) trước đây vốn thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng quanh năm vất vả làm ruộng mà cũng chỉ đủ ăn. Nhờ 50 triệu đồng vay từ Ngân hàng CSXH huyện Lập Thạch năm 2014, hai vợ chồng chị Thuận đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi bò sinh sản, gà, lợn..., từng bước cho thu nhập ổn định. Đến cuối năm 2017, không chỉ trả được hết nợ mà gia đình chị Thuận còn xây dựng được nhà cửa khang trang, mua xe ô tô.

Không chỉ riêng Hội LHPN, trong nhiều năm qua, Hội Nông dân các cấp luôn được đánh giá là một trong những hội có hoạt động ủy thác vốn tín dụng chính sách hiệu quả. Sau hơn 15 năm nhận ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh xây dựng được 858 Tổ TK&VV với số tiền gần 840 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác, các cấp hội thường xuyên kiểm tra, củng cố các Tổ TK&VV, giám sát việc bình xét các đối tượng vay vốn, tích cực xử lý nợ đến hạn, quá hạn, hướng dẫn hội viên sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả.

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều hội viên nông dân trong tỉnh chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới, đa dạng hóa các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ... không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm mà còn vươn lên làm giàu.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, các cấp hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín dụng cũng như quy định của Ngân hàng CSXH về tiêu chuẩn cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách... đến hội viên và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo các cấp hội cơ sở tích cực phối hợp cùng Ngân hàng CSXH tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác cho vay đối với từng cấp hội; tiến hành bình xét công khai các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn đưa vào danh sách đề nghị vay vốn; tổ chức giao ban thường xuyên để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tính đến hết ngày 31/10/2018, tổng dư nợ ủy thác của các cấp hội, đoàn thể đạt gần 2.348 tỷ đồng với trên 81 nghìn hộ. Qua kiểm tra, tại các đơn vị không có hiện tượng xâm tiêu, chiếm dụng vốn, hộ vay sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, giúp chất lượng hoạt động nhận ủy thác nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh ngày một được nâng cao.

Theo ông Tạ Ngọc Thảo, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh: Chi nhánh Ngân hàng CSXH Vĩnh Phúc luôn xác định công tác ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là kênh dẫn vốn tín dụng đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo hiệu quả. Thực tế, hoạt động ủy thác tín dụng chính sách không chỉ đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế cho các hội viên mà còn góp phần củng cố, phát triển tổ chức, có tác động tích cực đến hoạt động của các cấp hội; tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội cùng chung tay giảm nghèo, nâng cao đời sống, đóng góp tích cực vào thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng, thời gian tới, Ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV; thực hiện tốt khâu bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc thu lãi tồn, nợ đến hạn, thu nợ gốc theo phân kỳ các chương trình cho vay.

Bài, ảnh: Lưu NhungTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: