Kinh Tế

Giới thiệu hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng nông sản

Thứ Ba, 04/12/2018

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Hợp phần II - PGS vừa tổ chức Hội nghị giới thiệu hệ thống cùng tham gia đảm bảo chất lượng (viết tắt là PGS). Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã Vân Hội (Tam Dương); Ban Giám đốc và các thành viên của HTX rau an toàn Vân Hội Xanh.

PGS là hệ thống có sự tham gia của các bên liên quan vào việc đảm bảo chất lượng nông sản. Theo đó, người sản xuất được chứng nhận dựa trên sự tham gia tích cực của các bên liên quan tham gia hệ thống. Đây là hệ thống kiểm soát chất lượng có chi phí thấp dành cho hộ sản xuất nhỏ. Các đại biểu được phổ biến về lợi ích mà hệ thống PGS mang lại, cơ cấu tổ chức của một PGS điển hình, các bước thành lập một hệ thống PGS, những khó khăn trong quá trình thực hiện…

Ngoài ra, các đại biểu còn được chia sẻ kết quả triển khai hệ thống PGS tại HTX Rau an toàn Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và sức lan tỏa mạnh mẽ của hệ thống PGS hiện nay trên thế giới.

Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: