Kinh Tế

11 tháng năm 2020: Thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp vượt kế hoạch năm

Thứ Hai, 30/11/2020

Mặc dù chịu tác động bởi dịch Covid-19, song, với nhiều lợi thế về địa lý, cơ sở hạ tầng cùng các cơ chế, chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư, 11 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 20 dự án FDI mới và 35 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 403 triệu USD (trong đó, vốn cấp mới 213,49 triệu USD; vốn tăng thêm là 189,56 triệu USD) bằng 54% về vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 122% kế hoạch năm.

Đồng thời, thu hút 8 dự án đầu tư trực tiếp DDI mới và 3 lượt tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1.332 tỷ đồng (trong đó, vốn cấp mới là 1.253,84 tỷ đồng; vốn tăng thêm là 78,27 tỷ đồng), bằng 50% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2019, đạt 160% kế hoạch năm.

Đến ngày 15/11, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN trên địa là 377 dự án, gồm 66 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 13.766 tỷ đồng và 311 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4,4 tỷ USD.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: