Kinh Tế

Tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án FDI tăng 80%

Thứ Hai, 03/12/2018

Năm 2018, tỉnh đã cấp quyết định đầu tư/chủ trương đầu tư mới cho một số dự án FDI dự như: Dự án mở rộng, nâng công suất sản xuất xe ô tô của Công ty Ô tô Toyota Việt Nam với tổng vốn đầu tư tăng trên 75 triệu USD; 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân của Công ty TNHH in điện tử Minh Đức và Công ty TNHH Fuchuan với tổng vốn đầu tư đăng ký là 51 triệu USD...

Đầu tư trực tiếp trong nước đã thu hút được một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng như: Dự án CCN Minh Phương (150 tỷ đồng), CCN Đồng Sóc (406 tỷ đồng). Tính chung cả năm, toàn tỉnh cấp chứng nhận/chủ trương đầu tư cho 92 dự án, trong đó: Dự án đầu tư trong nước (DDI) được cấp mới là 35 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng vốn là 4,57 nghìn tỷ đồng, tăng 97,32% về vốn đầu tư so với năm 2017 (đạt hơn 182% so với kế hoạch).

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Đã cấp mới cho 57 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 33 lượt dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký (cả cấp mới và tăng vốn) đạt 450 triệu USD, bằng so với năm 2017 (đạt 180% so với kế hoạch năm).

Dự kiến đến hết năm 2018, tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đạt 1.037 dự án, gồm 715 dự án DDI với tổng vốn đăng ký là 71,1 nghìn tỷ đồng và 324 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 4,3 tỷ USD.

Khánh LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: