Kinh Tế

Tập huấn về quản lý hoạt động in

Thứ Sáu, 30/11/2018

Ngày 29/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định 25/2018/NĐ-CP của chính phủ về quản lý hoạt động in. Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố; các doanh nghiệp in, cơ sở in và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Công Thị Minh Sơn, Cục phó Cục Xuất bản, in, phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông truyền đạt các nội dung Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 về hoạt động in.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được trang bị kiến thức, hiểu sâu hơn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hoạt động xuất bản, in và phát hành. Đây cũng là dịp để Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện,thành phố; các doanh nghiệp in, cơ sở in và cơ sở phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ các nội dung có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để thực hiện tốt các quy định mới của pháp luật.

Ngọc ThắngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: