Kinh Tế

Khó khăn trong công tác dồn thửa đổi ruộng ở Tân Cương

Thứ Tư, 07/11/2018

Là 1 trong 10 xã của huyện Vĩnh Tường thực hiện dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) năm 2018, nhưng đến nay, xã Tân Cương chỉ đang thực hiện ở bước quy hoạch lại đồng ruộng. Trong khi đó, một số người dân chưa đồng thuận với chủ trương DTĐR.

Tiểu ban DTĐR xã Tân Cương (Vĩnh Tường) cùng đơn vị tư vấn làm công tác kiểm đếm diện tích nằm trong quy hoạch dồn thửa đổi ruộng. Ảnh: Chu Kiều

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết: Hiện nay, xã Tân Cương có hơn 122ha diện tích đất nông nghiệp, theo kế hoạch, địa phương sẽ thực hiện DTĐR hơn 92ha tại 3 thôn dân cư: Hòa Lạc, Đồng Phú và Dẫn Tự.

Thực hiện nghị quyết của huyện ủy, đề án và kế hoạch của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về DTĐR, cùng điều kiện thực tế của địa phương, Đảng ủy, UBND xã đã triển khai theo đúng các bước, ban hành nghị quyết của Đảng ủy về DTĐR, quyết định về kiện toàn ban chỉ đạo DTĐR, kế hoạch của UBND xã về thực hiện DTĐR.

Tích cực tuyên truyền, lồng ghép trong các hội nghị, họp thôn về DTĐR để người dân biết và hiểu được chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác DTĐR; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, khơi dậy truyền thống đoàn kết trong các thôn, làm chuyển biến nhận thức của người dân về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Từ đó, nhân dân tự giác tham gia vào tất cả các công việc trong DTĐR như: Kê khai thực trạng sử dụng đất của hộ gia đình, tiêu chuẩn đất nông nghiệp được giao, biến động tăng giảm đất từ khi được giao, góp ý vào quy hoạch lại đồng ruộng, tham gia bàn bạc xây dựng phương án DTĐR, tự giác chấp hành phương án đã được thông qua.

Tuy nhiên, với đặc thù là một xã thuần nông, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, những năm qua, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã tập trung trồng, chăm sóc rau màu luân canh gối vụ nhằm nâng cao thu nhập. Khi triển khai thực hiện DTĐR, nhiều hộ gia đình đang trồng rau màu sợ gián đoạn sản xuất và bốc thăm phải diện tích trồng lúa nên không đồng thuận DTĐR. Một số hộ đang có ruộng tốt, gần đường cũng không muốn DTĐR vì sợ sau khi DTĐR phải nhận ruộng kém hơn.

Bên cạnh đó, công tác thu thập tài liệu, hồ sơ, sổ sách hiện có của thôn, xã có liên quan đến chia ruộng theo Nghị định 64- NĐ/CP như: Sổ chia ruộng, sơ đồ giao ruộng ở các thôn, danh sách chia ruộng về lưu trữ văn bản sổ sách còn nhiều hạn chế nên rất khó khăn trong công tác đối soát diện tích của từng hộ gia đình. Nhiều hộ đi làm ăn xa nên gặp khó khăn trong việc phát phiếu, biểu mẫu điều tra để thực hiện điều tra sử dụng đất của từng hộ gia đình nên ảnh hưởng đến tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nhiều ông, bà là thành viên tiểu ban DTĐR ở các thôn xin nghỉ do ngại va chạm với các hộ không đồng ý DTĐR nên việc bổ sung người vào tiểu ban DTĐR cũng gặp khó khăn.

Vì vậy, kết quả phát phiếu, biểu mẫu điều tra về diện tích đất của hộ đang quản lý được chia theo Nghị định 64 chỉ đạt 90%. Ban chỉ đạo DTĐR xã đã tổ chức trên 10 hội nghị thông qua bản đồ quy hoạch đồng ruộng nhưng số hộ tham dự chỉ đạt gần 50%. Qua hội nghị đối thoại, nhân dân chưa nhất trí cao DTĐR và đề nghị làm hệ thống tiêu thoát nước để người dân tiếp tục canh tác và giữ nguyên diện tích đang trồng rau màu hiện có. Vì chưa nhất trí cao DTĐR nên rất ít người tham gia ý kiến về quy hoạch đồng ruộng…

Xác định công tác DTĐR là một trong những nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trong thời gian tới, Tân Cương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được mục đích, lợi ích của DTĐR là tạo ra các cánh đồng mẫu lớn, thửa ruộng lớn, thửa nào cũng liền bờ, mương, thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm sức lao động cho người dân, nâng cao năng suất trên một đơn vị diện tích canh tác, tiến tới sản xuất hàng hóa tập trung.

Thực hiện các quy trình trong công tác DTĐR công khai, dân chủ theo phương châm “Dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đảm bảo tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền phải có quyết tâm cao và nghiêm túc thực hiện chủ trương DTĐR, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

Hồng TínhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: