Kinh Tế

Hiệu quả hoạt động ủy thác vốn vay qua Hội Nông dân

Thứ Ba, 06/11/2018

Cùng với việc đẩy mạnh khai thác nguồn lực từ các chương trình, dự án, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh có nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác tín dụng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi giúp các hội viên có vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nguồn vốn của Ngân hàng CSXH huyện Tam Dương giúp gia đình anh Phùng Văn Nghĩa, xã Hợp Thịnh (Tam Dương) phát triển chăn nuôi, thoát nghèo. Ảnh: Chu Kiều

Thực hiện Văn bản liên tịch về ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn với Ngân hàng CSXH, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân. Phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo, hướng dẫn việc thành lập và quản lý hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại địa bàn thôn, tổ dân phố; thực hiện việc bình xét công khai các hộ thuộc đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho cán bộ hội, cán bộ tổ TK&VV để nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý tín dụng; kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và phòng ngừa rủi ro…

Đảm bảo đồng vốn ưu đãi của Chính phủ đến tận tay đối tượng thụ hưởng, giúp cho nhiều hộ gia đình nghèo có vốn phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo chung của toàn xã hội. Sau hơn 15 năm phối hợp triển khai vốn tín dụng chính sách, đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã xây dựng được hơn 850 tổ TK&VV, nhận ủy thác nguồn vốn của Ngân hàng CSXH cho gần 29 nghìn hộ vay vốn, với hơn 830 tỷ đồng (chiếm hơn 35%/tổng dư nợ ủy thác toàn Ngân hàng CSXH tỉnh).

Ông Lê Văn Linh, Trưởng ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động ủy thác và phát huy tốt hiệu quả vốn vay, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, yêu cầu các tổ TK&VV thực hiện công khai công tác bình xét, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đôn đốc thu hồi gốc, nộp lãi theo quy định… Do vậy, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn của hội viên chỉ chiếm 0,3% tổng dư nợ (luôn ở mức đảm bảo an toàn). Nhiều đơn vị quản lý tốt dư nợ nhận ủy thác như Hội Nông dân các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo…

Cùng với công tác quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ, các cấp hội nông dân đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, chăn nuôi, liên kết quảng bá giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm... Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện hàng nghìn dự án trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các dự án phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, cải tiến công nghệ đầu tư khoa học nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho hội viên.

Thực tế, hoạt động ủy thác tín dụng chính sách không chỉ giúp các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đáp ứng được nhu cầu vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên mà còn góp phần thu hút nông dân tham gia tổ chức hội, củng cố, phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh và phát huy được vai trò, nhiệm vụ là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay tín dụng chính sách thông qua Hội Nông dân, ông Tạ Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết: Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, đề ra giải pháp thiết thực, phù hợp, các tổ TK&VV do hội nông dân quản lý trở thành kênh dẫn vốn quan trọng, giúp đồng vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng nhanh chóng, thuận lợi, hiệu quả. Việc áp dụng phương thức ủy thác cho vay thông qua Hội Nông dân nói riêng và các tổ chức hội, đoàn thể nói chung đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở cùng chuyển tải nguồn vốn tín dụng đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ biết cách sử dụng đồng vốn hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững, tạo thêm niềm tin của các hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác đối với Đảng và Nhà nước.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: