Kinh Tế

Tam Dương đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ Sáu, 30/10/2020

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Tam Dương và các tổ chức đoàn thể đã phát huy tinh thần đoàn kết, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Phong trào xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải ở khu dân cư được người dân thôn Long Sơn, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương tích cực hưởng ứng.

Để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong triển khai CVĐ, MTTQ huyện Tam Dương tham mưu Huyện ủy ban hành thông tri tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với chính quyền, các cơ quan chuyên môn, các tổ chức thành viên ký kết các chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa 5 nội dung của CVĐ phù hợp với kế hoạch xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh của huyện.

MTTQ huyện cùng các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục tiêu, các nhiệm vụ tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh tới toàn thể đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân thụ hưởng"; lắng nghe ý kiến của nhân dân về trách nhiệm của chính quyền, về công tác phối hợp hướng dẫn nhân dân tham gia CVĐ.

Qua đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện CVĐ.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện CVĐ“Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tự nguyện hiến hơn 11.000 m2 đất, hơn 9.000 ngày công lao động và hơn 480 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các thiết chế văn hóa.

Bộ mặt nông thôn của huyện có nhiều đổi mới; cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư; các thiết chế văn hóa dần được hoàn thiện; chất lượng giáo dục, mạng lưới y tế ngày càng phát triển; an ninh nông thôn được đảm bảo…

MTTQ và các tổ chức thành viên kịp thời tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện đến nhân dân.

Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, xây dựng mô hình sản xuất các sản phẩm thế mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát triển vùng sản xuất dưa chuột, bí đỏ, su su… góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của người dân khu vực nông thôn. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 0,96%, giảm 2,56% so với năm 2015.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư, MTTQ từ huyện đến cơ sở tham mưu với cấp uỷ, chính quyền xây dựng kế hoạch cụ thể, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân.

Phong trào nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo nhân dân. Tính đến hết tháng 8/2020, các xã, thị trấn trong huyện xây mới được hơn 50km rãnh thoát nước thải với tổng số tiền nhân dân đóng góp gần 20 tỷ đồng. Trong đó, xã Vân Hội là một trong những nơi thực hiện tốt phong trào xây dựng rãnh thoát nước thải.

Chủ tịch UBND xã Vân Hội Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đến nay, xã Vân Hội xây dựng được hơn 4km rãnh thoát nước thải ở 5/5 thôn dân cư.

Nhân dân còn tự nguyện đóng góp tiền của, ngày công lao động để bê tông hóa mặt đường. Tình trạng ô nhiễm môi trường của xã được cải thiện rõ rệt; đường làng, ngõ, xóm khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, trong 5 năm (2015 - 2020), MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 2 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ này cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, huyện xây mới, sửa chữa được 284 nhà đại đoàn kết, mái ấm công đoàn, mái ấm tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội; trao tặng hàng nghìn suất quà, với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách.

Những kết quả đạt được từ CVĐ đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng NTM, đô thị văn minh và các chỉ tiêu phát triển KT - XH của huyện. Tính đến nay, huyện Tam Dương đã hoàn thành xây dựng NTM ở 12/12 xã và 9/9 tiêu chí của huyện NTM.

Qua việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về NTM do MTTQ huyện triển khai cho thấy mức độ hài lòng của nhân dân về xã NTM đạt mức cao. Đây là tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương Bùi Thị Thủy cho biết: Thời gian tới, MTTQ huyện Tam Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về CVĐ.

Chú trọng phát triển CVĐ theo chiều sâu, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phấn đấu đến năm 2025 toàn huyện có 8/12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao,tiến tới xây dựng huyện NTM nâng cao.

Bài, ảnh: Thanh HuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: