Kinh Tế

Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động

Thứ Sáu, 30/10/2020

Xác định giải quyết việc làm là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, các cấp, ngành, địa phương thực hiện nhiều giải pháp nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của đại hội Đảng bộ tỉnh về công tác này.

Giáo viên Trường cao đẳng Nghề Việt Xô số 1 (thành phố Phúc Yên) hướng dẫn học viên thực hành. Ảnh: Trường Khanh

Để công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt hiệu quả cao, tỉnh đã ban hành, triển khai nhiều chính sách, trong đó điển hình là: Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục và giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 42 về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm; Quyết định số 18 của UBND tỉnh về Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020...

Là cơ quan thường trực được tỉnh giao thực hiện các chính sách này, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động.

Sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách của tỉnh về đào tạo nghề, giải quyết việc làm; điều ra, rà soát số lao động thiếu việc làm, thất nghiệp nhằm định hướng và tư vấn, khuyến khích người lao động tham gia học nghề;

Hỗ trợ người lao động vay vốn từ Quỹ Quốc gia về giải quyết việc làm để xây dựng các mô hình kinh tế; đào tạo, cung ứng lao động, giới thiệu việc làm cho lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài, chú trọng tới những thị trường có nền kinh tế và KHKT phát triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh đã hỗ trợ hơn 7.300 hộ vay vốn tạo việc làm với số tiền hơn 270 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 54 tỷ đồng cho 5.200 lao động đi XKLĐ, thực tập sinh ở Nhật Bản; hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng cho hơn 1.000 hộ gia đình thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có con em đi XKLĐ.

Tỉnh thực hiện chủ trương đa dạng hóa các hình thức và ngành nghề đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo nghề; sắp xếp, kiện toàn các cơ sở đào tạo nghề theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học nghề cho nhiều đối tượng lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn.

Toàn tỉnh có gần 40 cơ sở đào tạo nghề, thu hút hàng nghìn lao động tham gia học tập với nhiều ngành nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

Để đào tạo “đúng” và “trúng”, ngành LĐ-TB&XH chú trọng khâu tuyên truyền, định hướng, tư vấn cho học viên lựa chọn những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; kết nối người học nghề với doanh nghiệp trong quá trình học tập, thực hành và giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp.

Với những giải pháp đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh ngày càng tăng cao; tỷ lệ lao động sau khi học nghề có việc làm, thu nhập ổn định chiếm tới 80%.

Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho hơn 100 nghìn lao động, trong đó có 8.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Thời gian tới, tỉnh đặt ra mục tiêu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 82%, trong đó lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ đạt 40%; phấn đấu tạo việc làm mới cho từ 16.000 – 17.000 lao động mỗi năm.

Chú trọng các giải pháp hỗ trợ, tạo sinh kế, tạo việc làm tại chỗ cho lao động, nhất là lao động khu vực nông thôn, từ đó, nâng cao thu nhập của người lao động nói chung, giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn mới còn dưới 1%.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục ban hành và thực hiện các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo trình độ tay nghề, kỹ năng, văn hóa nghề cho người lao động; tiếp tục đào tạo theo địa chỉ, gắn kết cung - cầu lao động với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tiếp tục thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng nghiệp trong nhà trường và tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho lao động thiếu việc làm, lao động thất nghiệp. Tập trung đào tạo các nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc tế và khu vực cho đội ngũ lao động chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Cơ cấu lại mạng lưới giáo dục nghề nghiệp theo nguyên tắc: Nâng cao chất lượng đào tạo, giao quyền tự chủ; Nhà nước và doanh nghiệp đặt hàng đào tạo; ngân sách hỗ trợ đầu tư thiết bị đào tạo có điều kiện thông qua số lượng, chất lượng đào tạo.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ người lao động vay vốn khởi nghiệp, tạo việc làm tại chỗ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lao động ứng dụng KHKT vào sản xuất; khuyến khích lao động, nhất là lao động nông thôn tham gia học nghề và xuất khẩu lao động....

Phương Loan

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: