Kinh Tế

Giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn vay đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng

Thứ Sáu, 30/10/2020

Với mục tiêu không vì lợi nhuận, hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thời gian qua, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng không ngừng đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định SXKD của doanh nghiệp, phát triển KT-XH trên địa bàn.

Công trình nhà ở xã hội chung cư Khai Minh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên được vay vốn tại Quỹ ĐTPT&BLTD dự kiến đi vào hoạt động quý I/2022 sẽ tạo điều kiện cho người lao động trên địa bàn tỉnh ổn định nơi ăn, chốn ở. Ảnh: Thế Hùng

Năm 2012, Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng (Quỹ ĐTPT&BLTD) được thành lập trên cơ sở kế thừa và chuyển nguyên tài sản, trang thiết bị và bộ máy điều hành của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh.

Với 5 nhiệm vụ chính: Huy động vốn, cho vay, đầu tư, bảo lãnh, ủy thác và nhận ủy thác, những năm qua, Quỹ ĐTPT&BLTD đã phát huy hiệu quả nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển, bảo lãnh tín dụng góp phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển KT-XH, tạo niềm tin về các cơ chế, chính sách hỗ trợ của các cấp, các ngành đối với doanh nghiệp.

Hiện nay, dư nợ cho vay của Quỹ tăng so với bình quân chung những năm trước; hoạt động bảo lãnh đã được các doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao; thu hồi nợ xấu vượt kế hoạch, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 9% xuống dưới 5%.

Riêng 9 tháng năm 2020, Quỹ tiếp nhận, thẩm định 20 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: Điện, nước sạch, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nhà ở xã hội, hệ thống kỹ thuật xử lý nước thải.

Giải quyết cho vay mới 8 dự án, với giá trị trên 113 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đạt 127,6 tỷ đồng, bằng 150% so với cùng kỳ năm trước; mức cho vay đầu tư bình quân đạt 101,7 tỷ đồng, bằng 159% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu biểu một số dự án hạ tầng thiết yếu mà Quỹ tập trung cho vay đầu tư và đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân trên địa bàn như: Dự án xây dựng nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên; dự án nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng Trường mầm non tư thục Sao Mai Vĩnh Yên; dự án đầu tư hệ thống nhà máy nước sạch huyện Sông Lô, dự án đầu tư hệ thống phương tiện vận tải công cộng bằng xe buýt...

Ông Văn Đức Sơn, Giám đốc Quỹ ĐTPT&BLTD cho biết: Không giống với các tổ chức tín dụng khác, Quỹ ĐTPT&BLTD có đặc thù riêng, đối tượng cho vay là các dự án đầu tư thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng KT-XH ưu tiên phát triển của tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Bởi vậy, thời gian qua, cùng với tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng, Quỹ tăng cường xây dựng xúc tiến hoạt động hỗ trợ đầu tư thuộc các lĩnh vực đầu tư theo quy định , trong đó đặc biệt quan tâm, tham gia thực hiện xã hội hóa trong giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nhà ở xã hội.

Chủ động nghiên cứu, rà soát, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án góp vốn thành lập doanh nghiệp để đầu tư hạ tầng cho cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân để tham gia hỗ trợ DN xây dựng nhà ở xã hội.

Định kỳ gặp gỡ với doanh nghiệp, khách hàng nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD, giúp doanh nghiệp sử dụng vốn vay hiệu quả.

Trước tác động của Covid-19, ngay từ đầu năm, quỹ đã triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu khoản nợ, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và giảm lãi suất cho khách hàng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho khách hàng ảnh hưởng dịch bệnh.

Đến nay, quỹ đã gia hạn trả nợ cho 3 khách hàng, cơ cấu nợ cho 7 khách hàng và miễn giảm lãi vay cho 1 khách hàng ảnh hưởng Covid-19.

Đối với hoạt động bảo lãnh, quỹ trực tiếp làm việc với các Hội doanh nghiệp cấp huyện giới thiệu doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để quỹ bảo lãnh; chỉ đạo cán bộ, nhân viên trực tiếp đến gặp doanh nghiệp giới thiệu để doanh nghiệp thuận lợi trong vay vốn quỹ bảo lãnh; tổ chức tín dụng nào gặp khó khăn, vướng mắc không giải ngân được cho doanh nghiệp, Quỹ sẽ tìm các tổ chức tín dụng phù hợp ký hợp tác để doanh nghiệp được vay vốn.

Giao chỉ tiêu cho mỗi cán bộ, nhân viên giới thiệu ít nhất một khách hàng vay hoặc thực hiện bảo lãnh tại quỹ và coi đây là một trong những chỉ tiêu để xem xét, đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. 9 tháng đầu năm 2020, có trên 20 doanh nghiệp khó khăn về vốn đến quỹ bảo lãnh để vay vốn tại ngân hàng, trong đó cấp bảo lãnh tín dụng cho trên 10 lượt khách hàng, với tổng doanh số cấp bảo lãnh đạt trên 22 tỷ đồng; một số khách hàng đang hoàn thiện thủ tục vay vốn.

Để xây dựng kế hoạch hoạt động cho vay đầu tư phát triển trong năm 2021, vừa qua, Quỹ đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, lựa chọn dự án đầu tư nhằm trao đổi với các doanh nghiệp các hình thức lựa chọn vay vốn (Vay vốn đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc đầu tư trực tiếp).

Tiếp tục củng cố và phát triển quỹ hoạt động hiệu quả, bền vững, đảm bảo đủ năng lực để thực hiện chính sách tín dụng đầu tư, thời gian tới, Quỹ ĐTPT&BLTD sẽ nâng cao hiệu quả huy động vốn, xây dựng và hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ điều hành về cho vay đầu tư, đầu tư trực tiếp, góp vốn, hợp vốn, quản trị rủi ro; mở rộng hoạt động cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả...

Hồng LiênTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: