Kinh Tế

Bình Xuyên đồng bộ các giải pháp thu, chi ngân sách

Thứ Năm, 29/10/2020

Với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, 9 tháng năm 2020, Bình Xuyên có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đời sống nhân dân được cải thiện. Đặc biệt, thực hiện chỉ tiêu được giao về dự toán thu chi ngân sách, huyện Bình Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương và của tỉnh.

Công ty TNHH Young Poong Electronics (KCN Bình Xuyên II) luôn chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Ảnh Chu Kiều

Trước thực tế khó khăn của nền kinh tế, sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiệm vụ hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước của huyện Bình Xuyên năm 2020 gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, cùng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, có sự thay đổi về tư duy và phương thức quản lý thu phù hợp với tình hình địa phương, đến nay, công tác thu chi ngân sách trên địa bàn huyện đạt được nhiều kết quả khả quan.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Bình Xuyên cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách, từ đầu năm đến nay, huyện Bình Xuyên triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thu hút đầu tư, phấn đấu thu đạt dự toán được giao, thu vượt dự toán phần ngân sách huyện hưởng để tạo nguồn bù đắp cho các khoản chi phí phát sinh, đảm bảo nguồn chi cho an sinh xã hội và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tăng chi đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên nguồn vốn bổ sung các dự án hạ tầng đô thị và xây dựng cơ sở vật chất trường học. Ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế chủ động khai thác các nguồn thu để hoàn thành kế hoạch năm.

Đồng thời đẩy mạnh công tác đấu giá đất của các dự án trên địa bàn huyện để bổ sung nguồn lực cho đầu tư.

Tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hoàn thành các thủ tục giao đất tái định cư, đất giãn dân, đất dịch vụ. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động tốt để có điều kiện nộp đủ các khoản thuế vào ngân sách.

Trong 9 tháng năm 2020, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 767 tỷ đồng/895 tỷ đồng, đạt 85%, phấn đấu hết năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch được giao.

Hoạt động chi ngân sách luôn được quan tâm chỉ đạo. Năm 2020 là năm cuối của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017- 2020, vì vậy các chế độ, chính sách, định mức chi thường xuyên vẫn áp dụng định mức trong thời kỳ ổn định ngân sách.

Công tác quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo theo luật. UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, chương trình của đơn vị mình đảm bảo đúng dự toán được giao.

Tiết kiệm các khoản chi cho bộ máy quản lý nhà nước, sự nghiệp công, chi mua sắm trang thiết bị đắt tiền.

Giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo và đi công tác. 9 tháng năm 2020, huyện Bình Xuyên đã chi 728/819 tỷ đồng, đạt 88% kế hoạch.

Để hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách được giao trong năm 2020, từ nay đến hết năm, UBND huyện tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Chủ động rà soát, công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy mạnh cải cách hành chính về thuế, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp; đồng thời thực hiện quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả…

Các xã, thị trấn, các đơn vị chủ động khai thác nguồn thu; rà soát các khoản thu nhằm huy động tối đa các nguồn lực tài chính vào ngân sách.

Tập trung quản lý khai thác tốt các nguồn thu từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các khoản thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản thu từ đất.

Các đơn vị thực hiện thu phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; tăng cường công tác quản lý công tác thu ngân sách, tập trung chỉ đạo thu đúng, thu đủ và kịp thời các nguồn thu ngân sách theo dự toán; tích cực triển khai các biện pháp nhằm giảm nợ đọng thuế; chống thất thu, trốn thuế.

Chi cục thuế tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước. Quản lý chặt chẽ việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác thu nợ đọng thuế.

Các phòng ban, đơn vị đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất để huy động nguồn thu từ đất trong những tháng cuối năm.

Dành nguồn bổ sung cho kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh, bổ sung. Bên cạnh đó, các địa phương tích cực tăng cường công tác tuyên truyền và đề ra các giải pháp thu các khoản thu phát sinh.

Đối với công tác chi ngân sách, các địa phương, đơn vị trong huyện chủ động rà soát, sắp xếp nhiệm vụ chi, tiết kiệm triệt để các khoản chi từ khâu phân bổ dự toán.

Thực hiện giảm tối đa các khoản chi cho hội nghị, hội thảo, khánh tiết. Đảm bảo nguồn để chi theo chế độ mới.

Rà soát, đôn đốc thanh toán các khoản đã tạm ứng năm trước chuyển sang, khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân các nội dung chi đã được giao trong dự toán.

Đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi có mục tiêu. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tích cực giải ngân vốn xây dựng cơ bản, nhất là các dự án đã hoàn thành và được quyết toán.

UBND các xã, thị trấn và đơn vị căn cứ dự toán đã được giao để chủ động điều hành các nội dung chi của đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao…

Thành An

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: