Kinh Tế

Khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên

Thứ Năm, 29/10/2020

Với nhiều giải pháp thiết thực và đồng bộ, thời gian qua, công tác quản lý tài nguyên, nhất là đất đai và khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Đã kiên quyết thu hồi một số dự án chậm triển khai, không hiệu quả, sử dụng đất lãng phí; tình trạng khai thác cát, sỏi và đất san lấp... trái phép cơ bản được ngăn chặn. Qua đó, góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, phục vụ đắc lực quá trình phát triển KT - XH của tỉnh.

Phòng CSGT (Công an tỉnh) phối hợp với công an huyện Sông Lô bắt giữ tàu khai thác cát trái phép trên địa bàn. Ảnh Trường Khanh

Nhiệm kỳ 2015- 2020, nhiều chủ trương, chính sách về quản lý và sử dụng đất được tỉnh ban hành. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện được công khai rộng rãi.

Kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm, tỉnh yêu cầu các tổ chức và cá nhân được giao quản lý, sử dụng đất ký cam kết chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật về đất đai.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về đất đai mới mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, gây phức tạp về an ninh trật tự thì sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện, xã.

Phân công cán bộ theo dõi từng địa bàn để nắm bắt chặt chẽ diễn biến quá trình quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quá trình sử dụng đất, xây dựng công trình để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các sai phạm; chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đất đai...

Trong nhiệm kỳ, Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ và HĐND tỉnh phê duyệt thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích đối với 3.388 ha đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện 750 công trình, dự án.

Thực hiện giao, cho thuê 10.278 ha đất để thực hiện 383 dự án; thẩm định 445 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên tổng diện tích là 3.527 ha với số kinh phí khoảng 278 tỷ đồng.

Xác định giá đất cụ thể đối với 372 dự án; ký hợp đồng thuê đất với 1.981 tổ chức, trên tổng diện tích hơn 7.012 ha; cấp 537.981 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Hoàn thiện hồ sơ địa chính, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định của Bộ TN&MT. Hằng năm, UBND tỉnh đều xây dựng bảng giá đất và kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định của Luật Khoáng sản và tình hình thực tế của địa phương.

Các quy hoạch đã được ban hành theo thẩm quyền làm căn cứ cho quản lý và tổ chức thực hiện khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh như: Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi; quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng than bùn; quy hoạch khoáng sản vật liệu thông thường (đất san lấp) phục vụ các công trình...

Đặc biệt, UBND tỉnh đã phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Việc cấp phép hoạt động khoáng sản đối với các loại khoáng sản theo thẩm quyền đã được thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Trong đó, tỉnh đã cấp 161 giấy phép các loại cho hoạt động khai thác đất san lấp, cát sỏi, felspat, than bùn, sét gạch ngói...

Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khai thác khoáng sản được các cấp, các ngành triển khai mạnh mẽ, bao gồm:

Kiểm tra, rà soát các mỏ đã khai thác hết trữ lượng so với giấy phép, yêu cầu thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định; thành lập nhiều đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên tuyến sông Hồng.

Thanh tra liên ngành về tình hình khai thác đất san lấp trên địa bàn các huyện, thành phố; kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp thăm dò, khai thác khoáng sản vi phạm pháp luật...

Mặc dù vậy, tình trạng vi phạm đất đai vẫn diễn ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh với các hành vi như: Lấn chiếm đất; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, hành lang giao thông, các công trình chuyên dùng hoặc trên đất đã có thông báo thu hồi đất; lợi dụng chuyển mục đích sử dụng đất, hạ cốt để khai thác đất, khoáng sản trái phép.

Một số dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai thực hiện nhưng chậm được xử lý gây lãng phí tài nguyên đất...

Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là khai thác cát sỏi lòng sông và đất đồi làm vật liệu san lấp.

Mức độ khai thác trái phép có quy mô nhỏ lẻ nhưng đã làm thất thoát tài nguyên, tác động xấu đến cảnh quan, môi trường; có nơi, có thời điểm đã ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống của người dân địa phương.

Thời gian tới, tỉnh tập trung tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sản xuất sạch, tiêu thụ tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nguồn vốn cho việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên..., nhằm khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Hồng Nhật


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: