Kinh Tế

Tạo thuận lợi để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển bền vững

Thứ Tư, 28/10/2020

Với phương châm: “Coi người nộp thuế là trung tâm, đối tượng được phục vụ; mọi cải cách thủ tục hành chính thuế đều hướng tới phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế”, những năm qua, Cục Thuế tỉnh không ngừng đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá cơ quan thuế các cấp; áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế; giảm thiểu thời gian, chi phí, tuân thủ pháp luật, nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho người nộp thuế (NNT).

Chi cục Thuế huyện Yên Lạc tích cực đồng hành, hỗ trợ NNT thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế. Ảnh: Nguyễn Lượng

Hiện Cục Thuế tỉnh đã cấp trên 966 nghìn mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 1.377 mã số thuế khu vực nhà nước, 424 doanh nghiệp FDI, 7.958 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, trên 15 nghìn hộ kinh doanh cá thể; còn lại là nhà thầu, nhà thầu phụ, người nộp thuế thu nhập cá nhân và người nộp thuế phi nông nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ NNT đăng ký khai thuế và nộp thuế điện tử đạt 99% (tỷ lệ chưa đạt là do có doanh nghiệp thành lập mới trong tháng).

Tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử so với tổng số chứng từ nộp thuế đạt trên 95% và tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử so với tổng số tiền nộp thuế đạt trên 97%. Trên 50% NNT trên địa bàn thực hiện hóa đơn điện tử.

Đặc biệt, đại bộ phận NNT tuân thủ tốt chính sách, pháp luật thuế; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tích cực sát cánh, đồng hành cùng cơ quan thuế, thực hiện tốt các chương trình cải cách hiện đại hóa do ngành thuế triển khai; luôn nêu cao ý thức tự lực; tranh thủ thời cơ, phát huy tiềm năng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để duy trì và phát triển SXKD, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm với tổng số thuế phát sinh nộp ngân sách năm sau cao hơn năm trước.

Nhờ đó, năm 2019, Cục Thuế tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách, với số thu nội địa đạt gần 31.000 tỷ đồng, bằng 128% dự toán pháp lệnh và HĐND tỉnh giao, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2018.

Năm 2020, nền kinh tế chịu tác động lớn bởi Covid-19, khiến hoạt động SXKD của nhiều doanh nghiệp suy giảm.

Đồng hành, khắc phục khó khăn với doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp của các cấp, các ngành chức năng như: Nghị quyết số 41/2020/NQ-CP và Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính Phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế về gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân...

Tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động SXKD trên địa bàn tỉnh nhằm đồng hành, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, thủ tục hành chính thuế năm 2020.

Kịp thời động viên các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thực hiện tốt các chính sách, pháp luật thuế, mới đây, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức tuyên dương 80 doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2019. Trong đó, 4 doanh nghiệp được Tổng cục Thuế khen thưởng.

Tại buổi Lễ tuyên dương, nhiều doanh nhân bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những cơ chế, chính sách mà ngành thuế đã nỗ lực thực hiện thời gian qua, góp phần giảm thời gian, chi phí, hỗ trợ, tạo điều kiện cho NNT phát triển SXKD như: Kê khai thuế theo quý (trước đây kê khai theo tháng), nộp thuế, hoàn thuế điện tử, thiết lập kênh thông tin hỗ trợ NNT qua dịch vụ thuế điện tử (eTax)...

Với mục tiêu: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn, đi đôi với cải cách hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn cho NNT, thời gian tới, ngành thuế sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chú trọng hiện đại hóa công tác quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch, tạo thuận lợi trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế với Nhà nước.

Triển khai thực hiện tốt công tác hỗ trợ để NNT nhanh chóng tiếp cận các gói hỗ trợ của Chính phủ, phục hồi nhanh hoạt động SXKD, tăng thu bền vững cho NSNN.

Triển khai đầy đủ các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu NSNN, hạn chế tối đa việc DN lợi dụng dịch bệnh Covid-19 cũng như chính sách hỗ trợ của Nhà nước để trục lợi, trốn thuế, góp phần đảm bảo nguồn lực cho Chính phủ, các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH .

Hồng Liên


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: