Kinh Tế

Tam Đảo tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Thứ Tư, 28/10/2020

Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, song, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Vườn lan của anh Nguyễn Văn Minh, thôn Sơn Thanh, thị trấn Đại Đình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Dương Hà

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân cùng cách làm sáng tạo, bước đi phù hợp, chương trình xây dựng NTM của huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo tiền đề để Tam Đảo phấn đấu đến năm 2025 cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã.

Xác định rõ mục tiêu chung về xây dựng NTM là "Xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh du lịch, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao”, ngay từ khi bắt tay thực hiện chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Ban chỉ đạo NTM của huyện và BCĐ, Ban quản lý NTM các xã được thành lập sớm bắt tay chỉ đạo thực hiện, từ công tác tuyên truyền vận động đến xây dựng lộ trình thực hiện giai đoạn 2011 - 2015; 2016 - 2020 và những năm tiếp theo, thực hiện công tác quy hoạch NTM.

Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, chương trình xây dựng NTM thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa rộng lớn, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Diện mạo nông thôn đổi mới, ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư đồng bộ theo quy hoạch.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững, các hoạt động du lịch, dịch vụ phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Văn hóa, xã hội phát triển, môi trường được bảo vệ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Điển hình như: Hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Tam Đảo được nâng cấp, cải tạo đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, mặt đường được nhựa hóa, bê tông hóa.

Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng các mô hình sản xuất tập trung. Toàn huyện có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa được duy trì phát triển. 8/8 xã, thị trấn đạt danh hiệu "Xã, thị trấn văn hóa NTM".

Đặc biệt, chất lượng tổ chức cơ sở đảng ở nhiều vùng nông thôn được nâng cao. Nhiều cấp ủy đảng cơ sở chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân để thảo luận, bàn bạc trong cấp ủy và xây dựng thành nghị quyết chuyên đề nhằm lãnh đạo thực hiện hiệu quả.

8/8 xã, thị trấn đạt tiêu chí hệ thống chính trị xã, thị trấn vững mạnh. Đến hết tháng 6/2020, huyện Tam Đảo không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM...

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM đã đạt trong giai đoạn đầu (2011 - 2020) đảm bảo thực sự nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tam Đảo phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu có từ 5 - 6 đơn vị hành chính cấp xã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; 3 - 4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 60% thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu nhằm đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển NTM bền vững.

Để đạt mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, Tam Đảo tập trung nguồn lực đầu tư chương trình xây dựng NTM theo tiêu chí nâng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn; nhân rộng mô hình kinh tế có thế mạnh của huyện ở các lĩnh vực nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân.

Đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông nông thôn. Thực hiện có hiệu quả “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”; khuyến khích phát triển kinh tế hộ, trang trại, HTX, doanh nghiệp nhỏ và vừa; thúc đẩy đưa công nghiệp vào nông thôn, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Chú trọng giải quyết vấn đề hạ tầng xử lý môi trường rác thải, nước thải; cây xanh đường liên xã, liên thôn; nâng cao chất lượng và sử dụng các thiết chế văn hóa ở nông thôn...

Bạch Dương

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: