Kinh Tế

Xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững

Thứ Ba, 27/10/2020

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ huyện Tam Dương sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu trong phát triển KT - XH nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, quyết tâm xây dựng Tam Dương phát triển toàn diện, bền vững và là huyện công nghiệp trong thời gian tới.

Là doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào KCN Tam Dương II, Công ty TNHH Vitto tạo việc làm ổn định cho gần 800 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Trường Khanh

Xác định địa phương có nhiều tiềm năng và lợi thế cho phát triển kinh tế như: Có quỹ đất dành cho phát triển các khu, cụm công nghiệp, dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống đường giao thông thuận lợi cho việc giao thương, huyện sớm có giải pháp đồng bộ cho phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng; thương mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản.

UBND huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp của huyện tập trung phát triển nông nghiệp, nông thôn Tam Dương có chọn lọc, chú trọng phát triển các ngành, lĩnh vực truyền thống có thế mạnh của địa phương.

Theo đó, huyện thực hiện tái cơ cấu các ngành nông nghiệp đi đôi với đổi mới phương thức tổ chức sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, thực phẩm sạch, chất lượng cao.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông nghiệp, quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, dồn thửa đổi ruộng; thực hiện chính sách khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

Trong đó, chọn một số nông sản có thế mạnh để xây dựng thương hiệu, điển hình như: Duy trì, phát triển thương hiệu gạo Long Trì, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng thương hiệu dưa chuột An Hòa, dứa Hướng Đạo, gà sạch Tam Dương...

Để đảm bảo các nông sản thế mạnh của địa phương phải đáp ứng được các yếu tố về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, giá bán cạnh tranh, huyện khuyến khích hộ nông dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia vào chuỗi sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài tỉnh.

Tam Dương tiếp tục phát huy lợi thế là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn nhất tỉnh, vì vậy, huyện lựa chọn, phát triển chăn nuôi là ngành mũi nhọn trong cơ cấu nông nghiệp của huyện, trong đó, chăn nuôi gia cầm vẫn là chủ đạo, theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Hiện nay, toàn huyện có gần 1.700 gia trại và hơn 180 trang trại chăn nuôi với hơn 1,6 triệu con gia cầm các loại.

Với mục tiêu đến năm 2030 Tam Dương trở thành huyện công nghiệp, do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Bởi đây chính là yếu tố quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện.

Theo đó, trong năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện tập trung giải phóng mặt bằng nhanh một số công trình đang tiếp tục triển khai đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, như: Đường tránh phía Đông, phía Tây thị trấn Hợp Hòa; cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 309B, tỉnh lộ 305; đường nối thị trấn Lập Thạch – đường Hợp Châu, Đồng Tĩnh; công viên quảng trường huyện; khu đô thị thị trấn Hợp Hòa...

Đồng thời, tranh thủ các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh tập trung đầu tư một số công trình hạ tầng trọng điểm để tạo thế và động lực phát triển cho giai đoạn tiếp theo.

Đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông như: Đường vành đai khu công nghiệp; đường nối Khu công nghiệp Tam Dương 1 – Khu Công nghiệp Tam Dương 2; đường tránh phía Đông thị trấn Hợp Hòa để thu hút đầu tư phát triển và thu hút đầu tư cụm công nghiệp Hợp Thịnh, cụm công nghiệp Hoàng Lâu, Khu công nghiệp Tam Dương 1, KCN Tam Dương 2, Khu A...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, UBND huyện hoàn thiện các hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến nay, huyện đã lựa chọn các xã Hoàng Hoa, Vân Hội xây dựng thành xã nông thôn mới nâng cao, 4 thôn của 2 xã Hoàng Hoa, Vân Hội và 9 thôn của 9 xã còn lại xây dựng thôn dân cư kiểu mẫu.

Phấn đấu đến năm 2025, Tam Dương có từ 4 - 6 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 50% số thôn được công nhận đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Song song với giải pháp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, công nghiệp, Tam Dương thực hiện tốt các giải pháp về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội.

Phát triển hệ thống cơ sở dạy nghề tại chỗ cho nông dân, ưu tiên giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn bị thu hồi đất sản xuất sang lao động dịch vụ và lao động công nghiệp.

Tiếp tục hỗ trợ về thông tin, chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động, nâng cao số lượng lao động được xuất khẩu. Hằng năm, huyện Tam Dương giải quyết việc làm mới cho hơn 3.000 lao động, trong đó, gần 200 lao động đi làm có thời hạn ở nước ngoài.

Không chỉ có những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH, công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh được các cấp ủy đặc biệt quan tâm.

BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy đã ban hành, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; xây dựng chương trình công tác toàn khóa.

Trong đó, Huyện ủy chú trọng công tác phát triển đảng viên, công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng và củng cố tổ chức đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Nga

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: