Kinh Tế

Diện mạo mới ở Gia Khánh

Thứ Ba, 27/10/2020

Đến Gia khánh (Bình Xuyên) hôm nay, ai cũng có cảm nhận sự thay đổi rõ rệt từ cảnh quan đến chất lượng cuộc sống của một thị trấn trẻ trung, năng động. Với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; giảm tỷ trọng nông nghiệp; đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 47 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%… bức tranh KT- XH của Gia Khánh đang ngày càng khởi sắc.

Hệ thống giao thông ở thị trấn Gia Khánh (Bình Xuyên) được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và phát triển kinh tế. Ảnh: Chu Kiều

Thành công của thị trấn Gia Khánh hôm nay chính là nhờ biết phát huy tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Đồng thời, biết tập hợp, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Để đẩy mạnh phát triển KT - XH, thị trấn Gia Khánh đã tập trung nguồn lực, đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, coi đây là cơ sở, tiền đề để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2015 - 2020, từ các nguồn hỗ trợ của cấp trên, nguồn thu ngân sách của địa phương, thị trấn Gia Khánh đã đầu tư xây dựng, quyết toán và đưa vào sử dụng 37 công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 140 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển đổi từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp, mở rộng SXKD…

Hiện, thị trấn Gia Khánh có 40 doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 700 hộ tham gia buôn bán, kinh doanh, làm dịch vụ.

Các loại hình kinh doanh, dịch vụ khá đa dạng, phong phú, tập trung chủ yếu vào một số lĩnh vực: Vận tải hàng hóa,vận tải hành khách, kinh doanh hàng tạp hóa, dịch vụ ăn uống…

Dịch vụ, thương mại phát triển với tổng trị đạt từ 150 - 180 tỷ đồng/năm, đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của nhân dân, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị trấn.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 nên giá trị thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020, chỉ đạt hơn 64 tỷ đồng.

Anh Nguyễn Xuân Sơn, một người dân thị trấn chia sẻ: Cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, nhiều mô hình kinh tế mới đi vào hoạt động đã mở ra cơ hội cho người dân thị trấn trong việc làm, SXKD và hợp tác phát triển để tăng thu nhập và ổn định đời sống.

Cùng với đó, thị trấn Gia Khánh tập trung đẩy mạnh phát triển các ngành nghề, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục được quan tâm đúng mức, nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giải quyết việc làm tại chỗ cho người lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân.

Kinh tế phát triển ổn định là điều kiện tốt để thị trấn Gia Khánh tái đầu tư cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm cải thiện điều kiện làm việc và sinh hoạt của nhân dân.

Trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn được ưu tiên đầu tư, xây dựng môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp… góp phần khuyến khích tinh thần học tập của con em.

Các công trình: Y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường, nhà văn hóa thôn… được đầu tư chuẩn hóa, bước đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, hội họp, vui chơi giải trí của nhân dân.

Với những quyết sách hợp lý, đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng lòng, góp sức của nhân dân, thị trấn Gia Khánh đã và đang tạo ra những đột phá trong phát triển KT - XH.

Thị trấn Gia khánh hôm nay mang dáng dấp một đô thị năng động, với kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn minh.

Đây là tiền đề quan trọng để thị trấn Gia Khánh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong phát triển kinh tế, góp phần hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra: Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ; hoàn thiện hạ tầng đô thị; gắn phát triển KT - XH với củng cố quốc phòng, an ninh.

Trần TỉnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: