Kinh Tế

Kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản

Thứ Năm, 22/10/2020

Nhằm hỗ trợ tốt hơn nhu cầu tìm hiểu môi trường đầu tư và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến từ Nhật Bản tại tỉnh, ngày 21/10, UBND tỉnh đã kiện toàn Bộ phận Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh (Japan Desk Vĩnh Phúc) gồm 18 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo, nhân viên của Công ty TNHH KCN Thăng Long Vĩnh Phúc.

Japan Desk Vĩnh Phúc có nhiệm vụ cung cấp thông tin, giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tới các nhà đầu tư Nhật Bản; kết nối, phối hợp, tổ chức các chương trình làm việc giữa lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các nhà đầu tư Nhật Bản.

Đồng thời, là kênh tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, phản ánh kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản và đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư Nhật Bản trong giai đoạn đầu tư và trong suốt quá trình SXKD.

Phối hợp với các cơ quan hỗ trợ đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản tại tỉnh và với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp xúc, vận động thu hút đầu tư trực tiếp từ Nhật Bản vào tỉnh.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại tỉnh trong việc thực hiện các thủ tục để được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, đặc biệt các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ; nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách để đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư từ Nhật Bản.

Hồng Nhật

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: