Kinh Tế

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh

Thứ Năm, 22/10/2020

BHXH Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 8 năm 2020, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của nước ta là 86,4 triệu người (đạt 98,14% kế hoạch được giao).

Trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh, đến tháng 8/2020 đạt 786.173 người, đặc biệt, chỉ tính riêng số người tăng mới năm 2019 bằng gấp hai lần kết quả về số người phát triển được giai đoạn 11 năm trước đó. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Giải quyết chế độ BHXH cũng có những bước tiến đáng kể. Năm 2015, toàn ngành mới giải quyết cho gần 8,1 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH thì đến năm 2019 con số này đã lên tới 12,5 triệu lượt người (tăng 54%).

Năm 2015 toàn ngành thanh toán chi phí KCB BHYT cho 130 triệu lượt người, đến năm 2019 đã thanh toán cho 184 triệu lượt người (tăng 41%). Hiện nay, BHXH Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cho khoảng 3,2 triệu người hưởng (trong đó có 2,6 triệu người nhận bằng tiền mặt và khoảng 600 nghìn người nhận qua tài khoản cá nhân).

PVTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: