Kinh Tế

Hơn 3 tỷ đồng thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng 135

Thứ Năm, 22/10/2020

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, thuộc các huyện, thành phố Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch.

Toàn tỉnh có 40 dân tộc thiểu số sinh sống với hơn 55.300 người, chiếm 4,8% dân số của tỉnh, gồm các dân tộc như Sán Dìu, Cao Lan, Tày, Mường, Nùng, Thái.

Từ năm 2017 đến nay, Vĩnh Phúc còn 3 thôn đặc biệt khó khăn (vùng 135) thuộc xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo. Thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và vùng 135 nói riêng, từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng để thực hiện các dự án chương trình 135 gồm hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng.

Kết quả, các dự án đã góp phần giúp các vùng 135 của tỉnh giảm nghèo, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Hiện nay, tỉnh đã xét duyệt các thôn trên hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 và đã đề nghị Trung ương xem xét, phê duyệt.

Minh Hường


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: