Kinh Tế

Giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong giai đoạn mới

Thứ Tư, 21/10/2020

Nhận thức vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp (DN) nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nói riêng đối với công cuộc phát triển KT – XH, giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đề ra và thực hiện các chính sách, chương trình, hoạt động cụ thể nhằm tạo lập môi trường thuận lợi, giúp DN phát triển, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Trong giai đoạn mới hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội song cũng là thách thức, đòi hỏi tỉnh cần quan tâm hơn nữa và bản thân mỗi DN phải đổi mới để trụ vững.

Với nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực của tỉnh, các DNNVV trên địa bàn tỉnh có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

 

Nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các DN, ngày 1/9/2016, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 01 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021; trong đó, công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.

Đến nay, tỉnh đang thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trên Phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và DN khi thực hiện các TTHC liên quan đến DN.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giảm xuống dưới 3 ngày làm việc (trước đây là 5 ngày); thời gian cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm từ 30-50% thời gian so với quy định của Luật Đầu tư...

Các chính sách, quy hoạch ngành, lĩnh vực được thực hiện công bố, công khai trên Cổng thông tin Giao tiếp điện tử của tỉnh, website của các sở, ban, ngành, giúp các DN, nhà đầu tư quan tâm dễ tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và vận hành Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính quyền”, các hoạt động đối thoại trực tiếp với DN, chương trình "Cà phê doanh nhân"; thành lập hệ thống đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của DN cũng được triển khai hiệu quả.

Cùng với các giải pháp: Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và đổi mới công nghệ; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; hỗ trợ tiếp cận tín dụng, nguồn vốn, tiếp cận đất đai, mặt bằng..., nhiều DN đã giảm bớt những khó khăn, dần ổn định SXKD và có bước tăng trưởng tốt hơn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 11.000 DN đăng ký kinh doanh; trong đó, DNNVV chiếm 97%. Vốn đăng ký bình quân của các DNNVV giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 5-12 tỷ đồng/DN.

Hằng năm, có trên 1.000 DN đăng ký thành lập mới. Khu vực DNNVV đã và đang ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh: Giải quyết việc làm cho trên 70 ngàn lao động của tỉnh, nhất là lao động tại các vùng nông thôn, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đóng góp trong giá trị GRDP của tỉnh tăng lên hàng năm, trong đó, đóng góp của các DN khu vực ngoài nhà nước trong GRDP (giá thực tế) tăng từ 7,81% (năm 2013) lên 12,76% (năm 2019); đóng góp gần 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phân công lao động giữa các ngành, địa phương trong tỉnh...

Tuy nhiên, hiện nay, DNNVV vẫn còn gặp khó khăn thách thức trong quá trình hoạt động SXKD; số DN tạm dừng hoạt động còn chiếm tỷ lệ lớn so với tổng lũy kế DN đăng ký (với gần 30%); DNNVV vẫn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn lực phục vụ SXKD như: Tín dụng, đất đai, thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa...

Mặc dù DNNVV trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ về số lượng nhưng với đặc trưng quy mô vốn nhỏ, trình độ công nghệ kỹ thuật sản xuất thấp nên năng suất lao động, giá trị gia tăng tạo ra thấp so với các DN FDI có ưu thế về công nghệ sản xuất tiên tiến, trình độ quản lý tiên tiến hiện đại.

Bên cạnh đó, số lượng các DNNVV tham gia chuỗi giá trị còn hạn chế, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặt ra thách thức, yêu cầu các DN nâng cao năng lực cạnh tranh khi Việt Nam gia nhập APEC, WTO, cách mạng công nghiệp 4.0....

Nếu không đổi mới, phát triển, DN sẽ không thực hiện được vai trò tạo việc làm trong nền kinh tế, dẫn đến dư thừa lao động cho nhiều lứa tuổi, độ tuổi trong xã hội, nhất là lao động tại các vùng nông thôn với trình độ, kỹ năng còn hạn chế.

Để thúc đẩy DNNVV phát triển, tăng trưởng chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng phát triển KT - XH của tỉnh trong giai đoạn mới, thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình hỗ trợ DNNVV của trung ương và của tỉnh tạo điều kiện cho các DN đang gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động, có cơ hội quay trở lại hoạt động SXKD.

Đẩy mạnh cải cách TTHC và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký DN, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN gia nhập thị trường, góp phần cải thiện mạnh mẽ chỉ số PCI của tỉnh.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối giữa DN với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc đào tạo, tuyển dụng sử dụng lao động... và hơn hết, bản thân mỗi DN cũng cần chủ động để có thể đứng vững, phát triển bền vững.

Lưu Nhung

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: