Kinh Tế

Phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể

Thứ Sáu, 16/10/2020

Những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm thúc đẩy KTTT của tỉnh phát triển. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tổ hợp tác (THT), HTX hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Liên minh HTX tỉnh, HTX Rau an toàn Visa, xã Đại Tự (Yên Lạc) hoạt động hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên. Ảnh: Trà Hương

KTTT đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của tỉnh. Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, khuyến khích phát triển KTTT, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX.

Công tác tuyên truyền về phát triển KTTT được Liên minh HTX đổi mới. Trong đó, nổi bật là sự ra đời của bản tin KTTT phát hành 4 số/năm và việc tích cực phối hợp với các cơ quan truyền thông, các sở, ngành, địa phương để tuyên truyền sâu rộng về phát triển KTTT, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của KTTT mà nòng cốt là các HTX.

Công tác hỗ trợ phát triển HTX được Liên minh HTX tập trung cao độ, nhất là việc hỗ trợ vốn vay cho các HTX đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chỉ trong 3 năm (2017 - 2020), Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân cho 400 lượt HTX có dự án khả thi vay vốn với tổng số tiền hơn 84 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay hỗ trợ của quỹ giúp cho nhiều HTX mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm như: HTX Minh Trang, HTX Nhân Lý, HTX sản xuất rau an toàn Bình Minh, HTX chăn nuôi Hồ Sơn, HTX Sơn Nam...

Để giúp các HTX đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, Liên minh HTX tạo điều kiện cho các HTX chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất như: Hỗ trợ tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu sản phẩm; đăng ký tem truy xuất nguồn gốc, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến…

Từ năm 2017 đến nay, Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện thành công 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về KTTT gồm: Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ mới nhằm nâng cao giá trị sản phẩm tinh bột nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” và Đề tài “Nghiên cứu thực trạng về HTX và đề xuất giải pháp phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Đặc biệt, với vai trò là cầu nối giữa các HTX với các tổ chức, doanh nghiệp, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam, Sở Công thương tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm giúp cho các HTX giới thiệu, quảng bá sản phẩm chủ lực, tìm kiếm đối tác liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Với nhiều giải pháp mang tính đột phá, nhiệm kỳ qua, khu vực KTTT của tỉnh mà nòng cốt là các HTX có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh có 744 HTX; trong đó, có 446 HTX đang hoạt động, với hơn 108 thành viên. Tổng số vốn điều lệ của HTX đạt hơn 900 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2013.

Doanh thu bình quân của HTX đạt hơn 1 tỷ đồng/năm, tăng hơn 79% so với cùng thời điểm năm 2013; lãi suất bình quân/HTX đạt 260 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX đạt gần 60 triệu đồng, tăng hơn 133% so với năm 2013.

Trong những năm gần đây, các HTX nông nghiệp của tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề, dịch vụ, bảo đảm sản phẩm sạch, hữu cơ và đạt tiêu chuẩn VietGAP. Trong đó, bắt đầu có sự liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp để tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều HTX có các sản phẩm tham gia chương trình OCOP và đạt tiêu chuẩn từ 3 sao đến 4 sao như: HTX Chăn nuôi bò sữa Tam Đảo với sản phẩm sữa chua Tam Đảo, sữa chua nếp cẩm Tam Đảo và bánh sữa Tam Đảo; HTX Sản xuất và Chế biến lương thực, thực phẩm sạch Thủy Phương với sản phẩm tương nếp Thủy Phương; HTX tinh bột nghệ Tam Đảo với sản phẩm viên tinh bột nghệ mật ong rừng Tam Đảo…

Các HTX phi nông nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, chủ động tìm hướng đi thích hợp, đổi mới công nghệ, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tuy nhiên, khu vực KTTT, nòng cốt là HTX vẫn còn một số khó khăn, bất cập như: Đa số HTX có quy mô nhỏ, vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, chưa xây dựng được chuỗi liên kết bền vững; khả năng huy động vốn của thành viên rất hạn chế, khó vay vốn trung hạn, dài hạn từ ngân hàng; thành viên chưa thấy được vai trò, trách nhiệm của mình đối với các hoạt động và sự sống còn của HTX.

Nhiều HTX chưa khẳng định được rõ nét vai trò kết nối giữa thành viên với thị trường, sự gắn kết lợi ích giữa HTX và thành viên còn mờ nhạt; lợi ích kinh tế trực tiếp HTX mang lại cho thành viên chưa nhiều; trình độ, năng lực quản lý điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý HTX hạn chế…

Hướng đến mục tiêu "Xây dựng Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể", thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho KTTT; tập trung đầu tư phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng nhãn hiệu, ứng dụng tiến bộ KHKT mới, ứng dụng công nghệ cao, cải tiến mẫu mã, bao bì, mở rộng quy mô liên kết.

Tăng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm của HTX trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử sản phẩm HTX trên địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý HTX, đáp ứng nhu cầu phát triển của KTTT trong tình hình mới...

Thanh HuyềnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: