Kinh Tế

Huyện Lập Thạch: Tăng cường các biện pháp giảm tỷ lệ nợ đọng, chậm đóng các loại bảo hiểm

Thứ Sáu, 09/10/2020

Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Lập Thạch chiếm hơn 3,2% tổng số phải thu.

UBND huyện Lập Thạch yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm túc thực hiện trích nộp đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng nợ đọng vào cuối năm; những đơn vị để nợ BHXH, BHYT làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

UBND huyện yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động chuyển số tiền chậm nộp, nợ đọng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH huyện xong trước ngày 15/12; chuyển tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN cùng với kỳ trả lương hằng tháng; thực hiện kê khai, cấp mã số BHXH cho người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN chưa được cấp mã số.

Rà soát, xử lý dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT đảm bảo không trùng thẻ BHYT; kịp thời việc điều chỉnh tăng, giảm lao động, tăng lương, các khoản phụ cấp để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN; chấm dứt tình trạng báo tăng, giảm lao động chậm, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ cho người lao động.

UBND huyện đề nghị Kho bạc nhà nước huyện, Thanh tra huyện tăng cường công tác kiểm soát chi, kiểm soát các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi rút chi lương cho người lao động, đồng thời, chuyển các khoản trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đúng theo quy định; tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

Tập trung thanh tra các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, tham gia nhưng không chấp hành nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định và những đơn vị hành chính có số tháng nợ lớn kéo dài để kịp thời chấn chỉnh.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: