Kinh Tế

9 tháng năm 2020: Ngành nông nghiệp đóng góp 0,13 điểm vào tăng trưởng chung của tỉnh

Thứ Sáu, 02/10/2020

Từ đầu năm 2020 đến nay, các cơ chế, chính sách hỗ trợ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh tiếp tục được triển khai mở rộng; sản xuất có sự thay đổi theo hướng hàng hoá tập trung, quy mô lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường.

Dưa chuột trồng theo quy trình VietGAP tại xã An Hòa (Tam Dương) mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới hiệu quả được áp dụng vào thực tiễn; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng ngày càng hoàn thiện, do vậy năng suất hầu hết các loại cây trồng chính đều tăng so với cùng kỳ.

Sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định, dịch Tả lợn châu Phi cơ bản đã được kiểm soát, các cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong đó có chăn nuôi tiếp tục được thực hiện hiệu quả.

Cùng với đó, giá các loại sản phẩm chăn nuôi giữ ở mức khá cao, chăn nuôi có lãi, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

Ước 9 tháng năm 2020, sản lượng thịt gia cầm tăng hơn 7%, trứng tăng hơn 8,%, sữa bò tươi tăng hơn 36% kéo theo tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt mức tăng 3,47% so với cùng kỳ.

Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 9 tháng năm 2020 theo giá so sánh 2010 đạt 3.622 tỷ đồng, tăng 2,15% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,13 điểm %.

Tin, ảnh: Hồng NhậtTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: