Kinh Tế

Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động

Thứ Tư, 30/09/2020

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, UBND cấp huyện nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các doanh nghiệp.

Công ty TNHH Kinh doanh dịch vụ thương mại Bảo An, xã Lãng Công, huyện Sông Lô duy trì kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho 80 lao động.

Trong đó, cung cấp kịp thời các thông tin về cung cầu lao động; khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động, từ đó chỉ đạo các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp động viên, hỗ trợ người lao động quay trở lại đơn vị làm việc; tìm kiếm, tuyển dụng lao động mới cho các doanh nghiệp...

9 tháng năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 14.000 lao động (đạt gần 70% so với kế hoạch năm 2020). Trong đó, giải quyết việc làm trong nước đối với 13.348 lao động, đưa 593 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tổ chức 20 phiên giao dịch việc làm định kỳ và 2 phiên giao dịch việc làm lưu động.

Kết quả đã có 225 doanh nghiệp đăng ký tuyển lao động tại Sàn giao dịch việc làm, số lao động được tuyển tại sàn là 1.040 người.

Tin, ảnh: Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: