Kinh Tế

Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại

Thứ Hai, 28/09/2020

Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần tăng năng suất lao động, tạo giá trị gia tăng trong sản xuất và rút ngắn quá trình hiện đại hóa kinh tế-xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp từng bước phát triển CNTT theo hướng đồng bộ, hiện đại đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên VNPT Vĩnh Phúc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống máy chủ đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của CNTT trong quá trình phát triển, tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CNTT, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho nhân dân.

Nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước về CNTT theo phương châm “Năng lực quản lý phải theo kịp sự phát triển”. Có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ cán bộ CNTT. Xây dựng cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế cho ứng dụng, phát triển công nghiệp và thị trường CNTT.

Huy động các nguồn vốn để thực hiện các dự án ứng dụng và phát triển CNTT, tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột phá và tạo nền móng cho phát triển và ứng dụng CNTT.

Tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và các dịch vụ CNTT. Thúc đẩy giao dịch điện tử, thương mại điện tử, giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm qua mạng.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực CNTT cho cán bộ, công chức; khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các tầng lớp nhân dân có cơ hội được học tập, tiếp cận với những kiến thức về CNTT …

Nhờ vậy, đến nay, hạ tầng viễn thông và internet, CNTT trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư tương đối hiện đại, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tổng số thuê bao điện thoại trên mạng đạt hơn 1,2 triệu thuê bao. Mật độ khoảng 104,5 thuê bao/100 dân; internet băng rộng tiếp tục phát triển mạnh, tổng số thuê bao Internet trên địa bàn tỉnh đạt trên 190 nghìn thuê bao, mật độ đạt khoảng 16,5 thuê bao/100 dân. Gần 170 nghìn hộ gia đình kết nối Internet băng rộng, trong đó có gần 700 nghìn người sử dụng Internet.

100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp huyện trở lên có mạng LAN, 100% kết nối internet cáp quang và kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng; gần 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính.

Hệ thống mạng diện rộng (WAN) của tỉnh đã kết nối đến 169 đơn vị, địa phương, đồng bộ đến cấp xã. Đã có 24 sở, ngành và 9 huyện, thành phố được trang bị các trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

100% doanh nghiệp có kết nối internet băng rộng để phục vụ công việc. Toàn tỉnh có gần 200 doanh nghiệp CNTT, điện tử chủ yếu đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên.

Các sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện tử, linh kiện điện tử như phần cứng máy tính, camera điện thoại, sản phẩm cảm biến, anten điện thoại, sạc điện thoại, mô tơ, bản mạch... phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử từ đầu năm đến tháng hết tháng 8 đạt trên 40 nghìn tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tất Sáng, Giám đốc VNPT Vĩnh, một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phát triển hạ tầng CNTT trên địa bàn tỉnh cho biết: Hạ tầng viễn thông CNTT của tỉnh trước đây vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ.

Với sự quan tâm của tỉnh và sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hạ tầng viễn thông CNTT của tỉnh đã có những bước phát triển mạnh mẽ để tiến thẳng lên đồng bộ, hiện đại, cập nhật với xu hướng phát triển CNTT của khu vực và trên thế giới.

Riêng VNPT Vĩnh Phúc, thực hiện thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh, VNPT Vĩnh Phúc đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng viễn thông CNTT tới 100% các khu công nghiệp, khu du lịch, thương mại, vui chơi giải trí… đáp ứng đòi hỏi khắt khe của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp FDI.

Cùng với đó, VNPT Vĩnh Phúc cung cấp các giải pháp Chính phủ điện tử VNPT-eGOV, Cổng thông tin điện tử (VnPortal), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice), Hệ thống thư điện tử (VNPT Email)…và các dịch vụ khác như: Công nghệ thông tin, di động, băng rộng, các dịch vụ giá trị gia tăng…; nhóm dịch vụ tài chính số VNPT Pay, Mobile Money…góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho phát triển hạ tầng CNTT trên địa bàn.

Nguyễn KhánhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: