Kinh Tế

Lập Thạch: Trình diễn giống lúa TBR 225 áp dụng hiệu ứng hàng biên vụ mùa năm 2018

Thứ Hai, 17/09/2018

Mới đây, Trạm Khuyến nông huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Văn Quán tổ chức hội nghị trình diễn giống lúa TBR 225 áp dụng hiệu ứng hàng biên vụ mùa năm 2018 cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp của 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện và các hộ nông dân xã Văn Quán.

Mô hình trình diễn giống lúa TBR 225 ứng dụng hiệu ứng hàng biên vụ mùa năm 2018 được Trạm Khuyến nông huyện Lập Thạch phối hợp với UBND xã Văn Quán thực hiện với quy mô 2 ha ở thôn Xuân Quang Nam. Trước khi bước vào thời vụ, Trạm Khuyến nông huyện Lập Thạch đã tổ chức hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cây lúa TBR 225 ứng dụng hiệu ứng hàng biên cho các hộ nông dân tham gia mô hình.

Giống lúa được gieo ngày 12/6/2018 và cấy ngày 20/6/2018, với mật độ cấy theo hiệu ứng hàng biên từ 25 – 26 khóm/m2, cấy từ 2 đến 3 dảnh/khóm. Mặc dù thời tiết vụ mùa năm 2018 không thuận lợi cho việc gieo cấy, song, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và chú ý phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất lúa vẫn đảm bảo.

Qua theo dõi cho thấy, giống lúa TBR 225 ứng dụng hiệu ứng hàng biên sinh trưởng, phát triển khỏe, dạng cây gọn, cứng, khả năng chống đổ tốt, đặc biệt khả năng đẻ nhánh khỏe tập trung và khả năng chống chịu sâu bệnh khá. Giống lúa TBR 225 có số bông hữu hiệu trên khóm, số hạt trên bông và tỷ lệ hạt chắc cao, đạt năng suất 215 kg/sào, cho lợi nhuận 12 triệu đồng/ha, cao hơn đối chứng với giống lúa thông thường 8,16 triệu đồng/ha.

Thanh Hương

(Trung tâm VH-TT-TT Lập Thạch)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: