Kinh Tế

Huyện Tam Đảo: Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước

Thứ Sáu, 14/09/2018

Với mục đích bảo vệ sự ổn định của bờ, phòng, chống lấn chiếm đất ven nguồn nước, các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh, các loài động, thực vật tự nhiên ven nguồn nước; tạo không gian cho các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, bảo tồn và phát triển các giá trị về lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng liên quan đến nguồn nước, UBND huyện Tam Đảo xây dựng kế hoạch cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện năm 2019 với tổng kinh phí khái toán hơn 250 triệu đồng.

Theo đó, huyện Tam Đảo thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn đối với hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung; các đoạn sông, suối, kênh, rạch chảy qua các đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung hoặc được quy hoạch xây dựng đô thị, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề.

Mai LiênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: