Kinh Tế

Tạo dựng niềm tin đối với khách hàng

Thứ Sáu, 14/09/2018

Để đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất của khách hàng, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thổ Tang (Agribank Thổ Tang) đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, đổi mới hoạt động thanh toán, giúp người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, tạo dựng niềm tin đối với khách hàng.

Nhờ nguồn vốn từ Agribank thị trấn Thổ Tang, gia đình bà Hoàng Thị Thu Hương, ở thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) có thêm nguồn vốn phát triển kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Chu Kiều

Theo số liệu thống kê, đến hết tháng 8/2018, Agribank Thổ Tang (Vĩnh Tường) có hơn 1.000 khách hàng vay vốn, trong đó có 11 khách hàng là doanh nghiệp với dư nợ 85 tỷ đồng; tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 550 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017; dư nợ tín dụng đạt hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017; nợ xấu được kiểm soát dưới mức 0,5%.

Để đạt được kết quả trên, Agribank Thổ Tang luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, sự chỉ đạo điều hành của ngân hàng cấp trên; xác định đối tượng đầu tư cụ thể theo nhóm khách hàng, ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh tế, chú trọng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn. Quán triệt phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm để phát triển bền vững, đơn vị xây dựng chính sách cụ thể về lãi suất vay, điều kiện vay theo từng đối tượng khách hàng, làm cơ sở cho việc tăng trưởng và nâng cao chất lượng tín dụng.

Để đạt được mục tiêu đến hết năm 2018, nguồn vốn tự huy động tại địa phương của Agribank Thổ Tang đạt hơn 600 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 29% so cùng kỳ năm 2017; tổng dư nợ cho vay đạt 1.100 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng 11% so với cùng kỳ năm 2017, làm Agribank Thổ Tang tốt công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao hình ảnh, thương hiệu Agribank, xây dựng hình ảnh trong lòng khách hàng là ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, tận tâm, gắn bó. Chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, sử dụng linh hoạt, đồng bộ và kịp thời các hình thức như: Ưu đãi lãi suất, quà tặng, tư vấn, hướng dẫn và phục vụ khách hàng tận tình chu đáo…

Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng tín dụng có hiệu quả, tiên phong triển khai mạnh mẽ các chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng khách hàng, doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân. Phát triển các chính sách ưu đãi về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí thanh toán, phí dịch vụ… để khách hàng có thể sử dụng nhiều gói sản phẩm, dịch vụ có tính liên kết.

Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi khách hàng truyền thống, thu hút khách hàng mới, khách hàng tiềm năng; xây dựng danh sách khách hàng VIP tiềm năng để đi trước đón đầu, có cơ chế chăm sóc phù hợp, chu đáo, tạo ấn tượng để khi có nhu cầu vay vốn khách hàng sẽ liên hệ với Agribank trước tiên.

Xác định mục tiêu tăng trưởng tín dụng phải gắn liền với chất lượng tín dụng, Agribank Thổ Tang luôn tuân thủ nghiêm túc quy trình tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định, tái thẩm định, bảo đảm nguyên tắc độc lập trong thẩm định và quyết định cấp tín dụng, gắn với trách nhiệm cá nhân đã được phân công. Để người nông dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, an toàn, đơn vị luôn đặt công tác khảo sát, điều tra, phân tích nghiên cứu thị trường lên hàng đầu.

Từ đó, xây dựng các giải pháp giữ và khai thác tốt nguồn khách hàng hiện có, chủ động tiếp cận và phát triển khách hàng mới. Đối với khách hàng có khó khăn, Agribank Thổ Tang luôn đồng hành cùng khách hàng xác định rõ nguyên nhân, biện pháp khắc phục và áp dụng các biện pháp luân chuyển vốn phù hợp, quản lý chặt chẽ dòng tiền, quản lý tài sản và công nợ để đảm bảo khả năng thu hồi nợ đã cho vay. Để giảm thiểu và hạn chế rủi ro trong quá trình cho vay, tiến tới tạo lập cân đối tài chính tích cực, đơn vị đẩy mạnh thực hiện biện pháp thu róc; hạn chế và kiểm soát chặt chẽ mức độ tập trung tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc cho vay với nhóm khách hàng có liên quan, khách hàng dư nợ cao, khách hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản, tài sản hình thành trong tương lai, tài sản bảo lãnh của bên thứ 3, khách hàng được các đoàn thanh tra, kiểm tra kiến nghị chỉnh sửa, bổ sung hoặc bám sát theo dõi.

Bà Nguyễn Thị Đang, Phó Giám đốc Agribank Thổ Tang cho biết: Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tập trung ưu tiên vốn cho lĩnh vực nông nghiệp, đơn giản hóa thủ tục vay vốn kết hợp với phát triển các dịch vụ tiện ích để giảm chi phí cho vay.

Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau khi vay vốn, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng vốn vay nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả nguồn vốn. Đây là cách để đơn vị không ngừng khẳng định vai trò là người bạn đồng hành cùng nông dân, góp phần đưa tín dụng nông nghiệp đến với nông dân thuận lợi, nhanh chóng.

Ngọc LanTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: