Kinh Tế

Hiệu quả chính sách giảm nghèo

Thứ Năm, 13/09/2018

Giai đoạn 2016-2018, thực hiện công tác giảm nghèo, Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng. Chính sách giảm nghèo đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho người nghèo, cận nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo định hướng giảm nghèo bền vững.

Người dân làm thủ tục vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tam Dương tại điểm giao dịch thị trấn Hợp Hòa

Ngay sau khi có kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 66/2016/NQ-HĐND về nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chế độ, chính sách cho người nghèo trên địa bàn tỉnh, trong đó, mục tiêu phấn đấu năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm 1,0-1,5%.

Cùng với đó, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo; kịp thời nắm bắt thông tin, lập danh sách quản lý, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực hiện đầy đủ, đúng và kịp thời các chế độ, chính sách cho người nghèo, cận nghèo; rà soát, đánh giá hiệu quả chính sách của Nhà nước và của tỉnh đối với người nghèo.

Đến nay, sau 3 năm thực hiện, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 178 nghìn lượt hộ nghèo, hộ đã thoát nghèo được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất và tạo điều kiện cho con em đi học; doanh số cho vay đạt hơn 1 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn tính đến thời điểm hiện tại là hơn 120 tỷ đồng; có hơn 380 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở với số tiền 6,5 tỷ đồng; các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thực hiện chương trình 134, 135 tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát huy hiệu quả cao, nhất là đối với nhân dân các xã khó khăn của huyện Tam Đảo.

Bằng nguồn ngân sách, tỉnh đã trích kinh phí hơn 100 tỷ đồng mua hơn 122 nghìn thẻ BHYT cấp cho người nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội khó khăn và cấp hơn 13.400 thẻ BHYT cho người cận nghèo. Tỉnh còn hỗ trợ 100% học phí cho các cháu mẫu giáo ở các trường mầm non nông thôn, miền núi, con em nông dân ở các phường, thị trấn. Hàng năm, có hàng nghìn học sinh, sinh viên nghèo, học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề, miễn, giảm chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn...

Xác định xuất khẩu lao động là giải pháp quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, tạo thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ năm 2016 đến nay, đã có 467 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình mới thoát nghèo được hỗ trợ giáo dục định hướng, tiền ăn... với số tiền 326 triệu đồng.

Cùng góp sức chung với tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua giảm nghèo trong toàn thể hội viên, điển hình như: Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với phong trào “Thanh niên làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên sản xuất giỏi”; Hội Cựu chiến binh với phong trào xây nhà “Tình đồng đội”...

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, sự quyết tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền và toàn xã hội, năm 2017, toàn tỉnh giảm được 2.533 hộ nghèo tiếp cận đa chiều (1,0%). Hiện tại, Vĩnh Phúc chỉ còn 7.768 hộ nghèo, dự kiến cuối năm 2018, số hộ nghèo chỉ chiếm 2,18% tổng số hộ dân.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, tỉnh ta đặt mục tiêu mỗi năm phấn đấu giảm từ 0,5%-1,0% hộ nghèo; đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm còn dưới 2,0%; 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được hưởng các chính sách y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; phấn đấu 100% hộ chính sách người có công không thuộc hộ nghèo; toàn tỉnh không có hộ nghèo ở nhà dột nát, nhà thiếu kiên cố...

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi, hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có phụ nữ, người tàn tật, người dân tộc thiểu số, hộ chính sách, người có công nghèo, sống tại các địa bàn, khu vực nông thôn, miền núi đặc biệt khó khăn; tích cực triển khai các giải pháp tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; nghiên cứu xây dựng mô hình giảm nghèo tại các xã, thôn, bản có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; thường xuyên rà soát, nắm tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Chủ động phương án giảm thiểu rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa trên diện rộng trong toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo; hỗ trợ các điều kiện sản xuất, cây, con giống cho hộ nghèo; thực hiện sơ kết, tổng kết, tuyên dương các tập thể và cá nhân làm tốt công tác giảm nghèo và thoát nghèo vững chắc; kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp, đặc biệt là cấp xã; vận động nhân dân tham gia công tác giảm nghèo theo phương châm xã hội hóa có hỗ trợ của Nhà nước...

Bài, ảnh: Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: