Kinh Tế

Ngăn chặn hành vi xâm hại công trình thủy lợi

Thứ Năm, 13/09/2018

Trước tình trạng nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đang bị xâm hại, các cấp, các ngành liên quan đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ các công trình thủy lợi, góp phần làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cửa điều chỉnh nước xứ đồng Khúa, xã Vân Xuân (Vĩnh Tường) ngập rác thải sinh hoạt, ảnh hưởng phục vụ cho tưới tiêu. Ảnh: Kim Ly

Hiện nay, hệ thống công trình tưới của tỉnh cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích phục vụ tưới chủ động đạt 95% diện tích đất canh tác. Toàn tỉnh hiện có 441 hồ đập với tổng dung tích 102 triệu m3; có 383 trạm bơm điện; có khoảng 5.500km kênh tưới các loại (trong đó kênh loại I: 78km, kênh loại II: 437km, kênh loại III: 985km và khoảng 3.000km kênh nội đồng) và 954km kênh tiêu liên huyện, liên xã. Thực hiện chương trình kiên cố kênh mương và xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã kiên cố được 1.515km kênh mương các loại, góp phần nâng cao năng lực phục vụ tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận người dân ý thức còn kém, tình hình vi phạm các công trình thủy lợi còn khá phổ biến. Các hành vi xả rác, chất thải trong hoạt động chăn nuôi và sinh hoạt hàng ngày xuống hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là hệ thống kênh tưới, tiêu, lấn chiếm luồng tiêu, gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại đến các công trình thủy lợi, thời gian qua, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phươngkiểm tra, lập 42 biên bản đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm và yêu cầu giải tỏa, khắc phục vi phạm, trả lại nguyên trạng ban đầu. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Đổ đất lấn chiếm lòng hồ, mái đập, lòng kênh, trồng cây và xây dựng công trình trái phép trên hệ thống công trình thủy lợi và phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. Sau nhiều lần kiểm tra, xử lý, nhưng đến nay, các hành vi vi phạm vẫn có chiều hướng gia tăng.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo hiện quản lý hơn 910km kênh mương thủy lợi, nằm trên địa bàn 18 xã của 3 huyện Tam Đảo, Bình Xuyên và Tam Dương. Theo thống kê, hiện có 15 bãi rác trên hành lang bảo vệ và công trình thủy lợi trên nhiều tuyến kênh tại các xã: Đại Đình, Tam Quan, Hướng Đạo, Trung Mỹ...; 26 điểm vứt rác thải, xác gia súc, gia cầm chết tại khu vực đập Vực Chuông (xã Bồ Lý), đập dâng Suối Lạnh (xã Yên Dương), kênh tiêu Đồng Dương (xã Tam Quan)...; 160 tuyến kênh bị xả thải.

Ông Kim Đình Hưng, Giám đốc công ty cho biết, các hành vi xâm hại công trình thủy lợi gây ảnh hưởng trực tiếp đến công trình thủy lợi, nguồn nước và sản xuất nông nghiệp. Một số nơi chăn nuôi nhiều, không có hệ thống xử lý, vị trí xả thải nên đổ vào kênh mương, gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu. Theo các quy định của pháp luật, công ty không có thẩm quyền xử phạt. Vì vậy, khi phát hiện vi phạm, ngoài việc tự khắc phục hậu quả, công ty lập biên bản, chuyển giao chính quyền địa phương xử lý.

Để giải quyết các vi phạm đang tồn tại, kịp thời ngăn chặn không để phát sinh các vi phạm mới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cấp chính quyền địa phương phối hợp với các công ty thủy lợi hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời, buộc các tổ chức, cá nhân vi phạm có biện pháp khắc phục hậu quả.

Tăng cường tuyên truyền các quy định pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi để nâng cao nhận thức của người dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc bảo vệ công trình thủy lợi...

Phùng HảiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: