Kinh Tế

Thúc đẩy ngành Nông nghiệp phát triển bền vững

Thứ Sáu, 14/08/2020

Để tổ chức lại sản xuất, tăng năng suất, sản lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, tỉnh tích cực triển khai Đề án "Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025". Sau 7 năm thực hiện, đến nay, nhiều nội dung tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đang hình thành, phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung, quy mô lớn, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy nông nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.

Dồn thửa đổi ruộng để hình thành vùng sản xuất tập trung được HTX Rau an toàn Trung Nha, xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc triển khai, thực hiện.

Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, ngay từ năm 2013, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách tương đối đồng bộ và cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đó bằng các nghị quyết, quyết định của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với mục tiêu cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất; điều chỉnh cơ cấu đầu tư công theo hướng ưu tiên cho các nhiệm vụ tái cơ cấu gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, giai đoạn (2013 - 2020), toàn tỉnh hỗ trợ giống lúa chất lượng cao cho gần 98 nghìn ha, gồm các giống như: Thiên Ưu 8; RVT...; hỗ trợ gieo trồng cho hơn 13 nghìn ha ngô biến đổi gen; hơn 16 nghìn ha vùng trồng cây hàng hóa; hơn 58 nghìn ha cây vụ đông.

Tổ chức bình tuyển 2.704 con lợn đực giống và hỗ trợ trên 386 nghìn liều tinh lợn ngoại; hơn 6.000 con lợn nái ngoại hậu bị; 98 con lợn đực giống cấp bố mẹ; gần 97 nghìn liều tinh bò thịt; trên 52 nghìn liều tinh bò sữa chất lượng cao và 1.261 liều tinh bò sữa phân ly giới tính. Hỗ trợ 598 ha nuôi cá Rô phi đơn tính dòng Đường nghiệp, cá chép lai 3 máu và 490 máy sục khí tạo oxi cho các hộ nuôi cá thâm canh…

Với cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, những năm gần đây, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh đều tăng; cơ cấu sản xuất ngành Nông nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi. Giai đoạn (2013 - 2020), giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh luôn duy trì tăng trưởng bình quân đạt 2,89%/năm.

Trong đó, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, chăn nuôi lợn, bò sữa và gia cầm đã trở thành thế mạnh của tỉnh, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi, nhiều giống gia súc, gia cầm có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung lớn, với phương thức chăn nuôi tiên tiến, hiện đại. Việc hình thành các vùng chăn nuôi tập trung giúp thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, quy mô lớn, đảm bảo ATTP, nâng cao giá trị gia tăng, góp phần đưa tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm gần 55% trong cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh; duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt hơn 3,6%/năm trong giai đoạn 2013 - 2020.

Lĩnh vực trồng trọt cũng có sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện các vùng sinh thái và thổ nhưỡng của từng địa phương.

Giai đoạn 2013 - 2020, toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi thành công gần 12 nghìn ha đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng hàng năm khác, cho hiệu quả kinh tế tăng từ 30 - 40 triệu đồng/ha, có nơi tăng hàng trăm triệu đồng trên một ha; gieo cấy được gần 98 ha các giống lúa chất lượng (chiếm 75% tổng diện tích trồng lúa của tỉnh), hiệu quả kinh tế tăng từ 3 - 5 triệu đồng/ha, một số nơi tăng từ 8 - 10 triệu đồng/ha.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số vùng sản xuất rau, quả theo quy trình VietGAP, với tổng diện tích 1.640 ha; trong đó, có 987 ha rau an toàn được cấp chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP và 695 ha rau sản xuất theo quy trình VietGAP.

Sản lượng rau an toàn và rau được cấp giấy chứng nhận VietGAP ước đạt 40 nghìn tấn/năm (bằng 25% tổng sản lượng rau toàn tỉnh). Từ đó, xuất hiện một số vùng chuyên canh sản xuất rau, quả hàng hóa tập trung, quy mô lớn như: Dưa chuột ở An Hòa (Tam Dương) có diện tích 70 ha; su su ở huyện Tam Đảo và Tam Dương có diện tích 110 ha; cà chua ở huyện Yên Lạc có diện tích 40 ha; Ớt quả ở huyện Yên Lạc và Bình Xuyên diện tích 12 ha; thanh long ruột đỏ ở huyện Lập Thạch diện tích 120 ha...

Những kết quả đạt được trong thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa rất lớn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở NN&PTNT, hiện nay, hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn chủ yếu là hộ gia đình, quy mô nhỏ; quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra chậm nên việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế; tỷ lệ sản phẩm nông sản được sản xuất theo các quy trình VietGAP còn thấp; chất lượng sản phẩm chưa đồng đều nên năng lực cạnh tranh chưa cao, thị trường tiêu thụ không ổn định, giá cả bấp bênh; số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn ít...

Để đạt được mục tiêu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng bình quân đạt từ 1,5 - 2,0%/năm trong giai đoạn 2021 - 2025, thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đổi mới, phát triển và nhân rộng các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả, trọng tâm là phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị; tích cực chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; tăng cường hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, chỉ dẫn địa lý; quảng bá nông sản chủ lực.

Chú trọng công tác dự báo, định hướng, tiếp cận thị trường nông sản của tỉnh. Thực hiện tốt chính sách về đầu tư và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tạo mọi điều kiện thuận lợi, đặc biệt là đất đai, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Bài, ảnh: Ngọc MaiTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: