Kinh Tế

Chú trọng cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế

Thứ Sáu, 14/08/2020

Ảnh hưởng dịch Covid-19, cùng triển khai thực hiện gói gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất, 6 tháng đầu năm 2020, tổng số thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 42,5% so với dự toán. Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020, hiện nay, cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã và đang chú trọng cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế không chỉ đem lại nhiều tiện ích cho người nộp thuế mà giúp cơ quan thuế quản lý tốt hơn công tác thuế.

Anh Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Mẫu nhôm Việt, Cụm KTXH Hợp Thịnh (Tam Dương) chia sẻ: Trước đây, kê khai và nộp thuế bằng giấy gây bất lợi cho cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

Từ khi triển khai thực hiện kê khai và nộp thuế điện tử, tôi thấy đem lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người nộp thuế, cơ quan thuế và ngân hàng thương mại. Đặc biệt, rất hữu ích đối với các nhà quản trị khi muốn kiểm tra, kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đến nay, Cục Thuế tỉnh đã cấp trên 966 nghìn mã số thuế cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn tỉnh, trong đó 1.377 MST khu vực nhà nước; 424 doanh nghiệp FDI; 7.958 doanh nghiệp ngoài quốc doanh; trên 15 nghìn hộ kinh doanh cá thể; còn lại là nhà thầu, nhà thầu phụ, người nộp thuế thu nhập cá nhân và người nộp thuế phi nông nghiệp. Hiện, 100% doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử.

Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp bình quân hàng năm đạt trên 99,7%; với tỷ lệ hồ sơ khai thuế nộp đúng hạn hàng năm đạt trên 98,3%. Công tác kê khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử hàng năm đạt trên 98,9%.

Cùng với đó, công tác nộp thuế điện tử đã thực hiện hoàn thành trên cả 3 tiêu chí đánh giá, toàn tỉnh có trên 99% doanh nghiệp đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử. Tỷ lệ số chứng từ nộp thuế điện tử so với tổng số chứng từ nộp thuế đạt trên 95% và tỷ lệ số tiền nộp thuế điện tử so với tổng số tiền nộp thuế đạt trên 98%.

Xác định công nghệ thông tin là khâu đột phá trong quá trình cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã hiện đại hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong tất cả các khâu, lĩnh vực hoạt động của ngành thuế, đặc biệt trong công tác quản lý thuế nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, gian lận thuế.

Đồng thời, tích cực tổ chức các lớp đào tạo về công nghệ thông tin, khai thác các phần mềm ứng dụng, triển khai cho công tác quản lý thuế.

Từ năm 2014, Cục Thuế tỉnh đã triển khai ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS là hệ thống quản lý thuế cốt lõi để xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, hoàn thuế, đôn đốc nợ thuế; triển khai thành công các ứng dụng: Dịch vụ thuế điện tử (E-Tax); ứng dụng kho cơ sở dữ liệu ngành thuế; công tác quản trị phần mềm ứng dụng và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hợp nhất chi cục Thuế thành chi cục Thuế khu vực.

Hệ thống các ứng dụng quản lý thuế, các ứng dụng phục vụ công tác quản lý nội ngành hoạt động thường xuyên, liên tục; các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế hoạt động ổn định 24/7, giúp người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử; hoàn thuế điện tử nhanh chóng, thuận lợi đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và hiện đại hóa ngành thuế.

Góp phần đảm bảo nguồn lực cho Chính phủ, các cấp, các ngành và các địa phương, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH vừa phòng chống dịch bệnh, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế dưới mọi hình thức; đồng thời, đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản các thủ tục hành chính, công khai hộ nộp thuế theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: Hồng Liên

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: