Kinh Tế

7 tháng năm 2020: Các KCN thu hút 14 dự án FDI mới

Thứ Sáu, 31/07/2020

Tháng 7/2020, Ban Quản lý Các KCN tỉnh đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tưmới cho 4 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 14,8 triệu USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn cho 5 lượt dự án, trong đó có 4 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 22,2 triệu USD và 1 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 8,5 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên-Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: Khánh Linh

 

Tính chung 7 tháng năm 2020, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 14 dự án FDI mới và 25 lượt tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 138 triệu USD; 1 dự án DDI mới và 2 lượt tăng vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 314 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án còn hiệu lực trong các KCN là 367 dự án, gồm 62 dự án DDI với tổng vốn đầu tư hơn 14.877 tỷ đồng và 305 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Trong đó, có 309 dự án đang hoạt động SXKD, chiếm 84,2% tổng số dự án; 22 dự án đang triển khai xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị nhà xưởng; 31 dự án mới cấp và đang làm các thủ tục triển khai dự án và bồi thường, giải phóng mặt bằng; 5 dự án FDI thuộc diện giãn tiến độ, đang làm thủ tục chấm dứt hoạt động.

Từ nay đến cuối năm, cùng với việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai dự án, phấn đấu có thêm nhiều dự án đi vào hoạt động SXKD, Ban Quản lý Các KCN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công ty phát triển hạ tầng đẩy nhanh tiến độ xây dựng các KCN theo tiến độ đã phê duyệt; thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các KCN chưa có chủ đầu tư.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: