Kinh Tế

Chi cục Thuế Vĩnh Yên: Thu NSNN tăng hơn 9%

Thứ Sáu, 13/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, số thu ngân sách nhà nước do Chi cục Thuế Vĩnh Yên thực hiện đạt 256 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch năm, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, một số khoản thu đạt kết quả cao như: Thuế thu nhập cá nhân gần 17 tỷ đồng, đạt gần 56% kế hoạch; tiền sử dụng đất hơn 49 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch; lệ phí trước bạ hơn 46 tỷ đồng, đạt hơn 46% kế hoạch...

Để hoàn thành dự toán giao năm 2018, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý người nộp thuế, triển khai các biện pháp nghiệp vụ chống thất thu thuế; phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi chuyển giá, trốn thuế… Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ giúp người nộp thuế hiểu và thực hiện đúng các chính sách, luật thuế hiện hành.

Trần TỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: