Kinh Tế

Hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Thứ Sáu, 13/07/2018

Với sự quan tâm hỗ trợ bằng nhiều hình thức: Vốn, giống, kỹ thuật, quảng bá thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm… của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã giúp hội viên nông dân nâng cao kiến thức sản xuất, hình thành nhiều mô hình hiệu quả.

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Yên Lạc được coi là đơn vị đi đầu trong các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể đạt hiệu quả thiết thực trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Lạc hình thành nhiều mô hình trồng trọt theo hướng VietGAp, đem lại thu nhập cao. Ảnh: Kim Ly

Chủ tịch Hội Nông dân Yên Lạc Nguyễn Văn Tần cho biết: Hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tích cực vận động các hộ nông dân tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT, đưa những giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao và máy móc hiện đại vào sản xuất; đứng ra tín chấp với các ngân hàng vay vốn, các công ty mua phân bón trả chậm, giúp cho bà con yên tâm mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình sản xuất.

Trong 5 năm qua (2012-2017), Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh đã hỗ trợ vốn cho 157 hộ, xây dựng 17 dự án phát triển kinh tế ở 14 chi hội; thành lập 90 tổ TK&VV với tổng dư nợ trên 89 tỷ đồng. Hội đã phối hợp với các công ty cung ứng gần 4.200 tấn phân bón trả chậm cho bà con nông dân; phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tổ chức 625 lớp tập huấn KHKT, 58 hội nghị đầu bờ về kỹ thuật trồng trọt và phòng trừ dịch bệnh cho gia súc gia cầm, sản xuất rau màu theo tiêu chuẩn VietGAP... theo phương châm "cầm tay chỉ việc", đúng trọng tâm, thiết thực và hiệu quả, thu hút gần 66.000 lượt hội viên tham dự.

Đến nay, toàn huyện có trên 56.000 hộ nông dân SXKD giỏi, tiêu biểu như các hộ: Ông Nguyễn Văn Ngãi (Liên Châu, Yên Lạc) với 7 ha trồng chuối tiêu hồng mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Tiến (Lũng Hạ, Yên Phương) với mô hình làm mộc truyền thống thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng mỗi năm; ông Nguyễn Văn Thường (Cốc Lâm - Bình Định) với mô hình dịch vụ vận tải kết hợp làm mộc thu lãi hàng năm trên 500 triệu đồng...".

Không chỉ riêng Yên Lạc, các hoạt động hỗ trợ nông dân được triển khai rộng khắp tại các địa phương trong tỉnh. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp hội nông dân đẩy mạnh tuyên truyền các cơ chế hỗ trợ của tỉnh về phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn; phối hợp với công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Điền, Công ty xuất nhập khẩu Hà Anh, Công ty CP Việt Pháp triển khai cung ứng cung ứng được gần 600 tấn phân bón trả chậm, gần 50 tấn giống và nhiều máy móc trong vụ chiêm Xuân giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất.

Các cấp hội chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và các doanh nghiệp tổ chức gần 300 lớp tập huấn thu hút hơn 30.000 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn tập trung vào hướng dẫn các biện pháp: Sản xuất nông sản sạch và vệ sinh an toàn thực phẩm;giới thiệu các mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm chuối tiêu hồng tại huyện Yên Lạc và các mô hình thí điểm liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao đối với sản phẩm rau, củ quả tại các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên; giống cây trồng vật nuôi mới cho năng suất cao, chất lượng tốt cũng như kết quả của các đề tài nghiên cứu khoa học đang được triển khai thực nghiệm, nhân rộng…

Thông qua các hoạt động chuyển giao KHKT, nông dân được trang bị thêm kiến thức, ứng dụng vào sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần tăng năng suất, chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Nhiều mô hình có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình nuôi ong, mô hình nuôi thỏ lai quy mô nông hộ, mô hình liên kết sản xuất cá thính, mô hình liên kết trồng thanh long ruột đỏ tại huyện Lập Thạch; mô hình liên kết chăn nuôi lợn theo chuỗi giá trị tại thành phố Phúc Yên; mô hình trình diễn giống lúa mới DDT67, DDT68 quy mô 2 ha tại xã Tam Phúc (Vĩnh Tường); trình diễn các giống lúa mới VH1, AC5 tại Lập Thạch....

Hoạt động cung ứng hỗ trợ vốn tiếp tục được triển khai. Tính đến hết 5/2018, trên 1.500 hộ được hỗ trợ trên 47 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Toàn tỉnh có 857 tổ TK&VV do 132 Hội Nông dân quản lý nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ gần 823 tỷ đồng cho gần 29.000 hộ vay; 505 tổ TK&VV nhận ủy thác từ Ngân hàng NN&PTNT với dư nợ trên 1.235 tỷ đồng cho 8.725 hộ vay.

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu kinh tế ở nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh cho nhiều sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Qua đó, xuất hiện nhiều chủ trang trại, cá nhân SXKD giỏi, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Tiêu biểu như: Hộ ông Nguyễn Văn Hoàng (Ngọc Mỹ, Lập Thạch) với mô hình trang trại tổng hợp trồng cây thanh long, nuôi chim bồ câu và thả cá trên diện tích 10 ha, mỗi năm thu lãi từ 700 - 800 triệu đồng; ông Dương Quỳnh Nguyên (Cao Minh, thành phố Phúc Yên) liên kết chăn nuôi lợn theo chuỗi tiêu chuẩn VietGAP, thu nhập bình quân 150 triệu đồng/năm; ông Lê Văn Cương (Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường) chăn nuôi bò sữa, bò thịt vỗ béo, quy mô 300 con trên diện tích trên 3 ha, cho thu lãi trên 1 tỷ đồng/năm....

Thời gian tới, để các chương trình, hoạt động hỗ trợ nông dân sản xuất tiếp tục mang lại hiệu quả cao, Hội Nông dân tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dịch vụ và gắn với công tác tuyên truyền, vận động trong các phong trào lớn của hội.

Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt cung ứng các sản phẩm nông sản an toàn. Tăng cường phối hợp với các trung tâm, đơn vị tổ chức dạy nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân triển khai thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về SXKD vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn bà con nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế.

Lưu NhungTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: