Kinh Tế

Tam Đảo giải ngân vốn đầu tư công chậm

Thứ Sáu, 13/07/2018

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế- xã hội. Tuy nhiên ở một số địa phương, đơn vị, việc giải ngân VĐTC diễn ra khá chậm, gây lãng phí NSNN và giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Trong các địa phương của tỉnh, Tam Đảo là huyện có tỷ lệ giải ngân VĐTC thấp nhất.

Do còn vướng mắc trong công tác GPMB , tiến độ thi công tuyến đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi Khu danh thắng Tây Thiên đang bị chậm so với kế hoạch đề ra. Ảnh: Chu Kiều

Tính đến hết tháng 6 năm 2018, tổng nguồn vốn kế hoạch của huyện là hơn 180 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách tỉnh là hơn 61 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được phân bổ theo hướng tập trung ưu tiên cho thanh toán nợ xây dựng cơ bản, xây dựng trung tâm huyện lỵ, hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục đào tạo tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện đã phân bổ cho 27 công trình với tổng số vốn gần 119 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã giải ngân VĐTC trên 53 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch vốn, đây là tỷ lệ giải ngân thấp nhất trong tổng số 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hai lĩnh vực có tỷ lệ giải ngân VĐTC rất thấp là lĩnh vực xây dựng hạ tầng và lĩnh vực giao thông, với tỷ lệ giải ngân VĐTC lần lượt là 13% và 24% kế hoạch vốn.

Lý giải về tình trạng giải ngân VĐTC của địa phương diễn ra khá chậm, báo cáo của UBND huyện cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do trình tự thực hiện một dự án theo Luật Đầu tư công còn phức tạp, qua nhiều khâu, nhiều lần thủ tục dẫn đến mất nhiều thời gian thực hiện.

Hạn mức được phép chỉ định thầu thấp, theo Luật Đấu thầu các dự án có dự toán xây lắp giá trị trên 1 tỷ đồng, tư vấn trên 500 triệu đồng phải tổ chức đấu thầu, dẫn đến nhiều dự án quy mô đơn giản nhưng phải thực hiện quy trình đấu thầu tư vấn thiết kế- dự toán và xây lắp, kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản.

Các dự án mới, có quy mô lớn được bố trí vốn năm 2018 phải thông qua nhiều bước từ đấu thầu thiết kế bản vẽ thi công- dự toán; đo vẽ, lập thiết kế; thẩm định thiết kế- dự toán; đấu thầu xây lắp… thực hiện sẽ tốn thêm thời gian chuẩn bị đầu tư…

Bên cạnh các nguyên nhân khách quan trên, thì nguyên nhân chủ quan là do nhiều chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến công tác giải ngân VĐTC; chưa có giải pháp, biện pháp đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; chưa báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện các dự án, những khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý.

Một số địa phương không tích cực vào cuộc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chưa chủ động phối hợp với các chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhiều trường hợp nhà thầu thi công còn thiếu trách nhiệm trong triển khai dự án, thi công kéo dài; chưa có biện pháp mạnh xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu cố tình chậm tiến độ dự án…; vẫn còn nhà thầu, chủ đầu tư dồn khối lượng đến cuối năm thanh toán một lần, chưa thực hiện việc thanh toán khối lượng hàng tháng, hàng quý khi có phát sinh.

Chủ đầu tư chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong việc hoàn thiện thủ tục thanh, quyết toán vốn đầu tư. Các xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức đến việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản cũng như triển khai Luật Đầu tư công, vẫn còn tâm lý trông chờ, ỉ lại. Chưa xây dựng kế hoạch vốn đầu tư, kế hoạch thanh toán nợ xây dựng cơ bản cụ thể trình HĐND cùng cấp phê duyệt do đó thiếu các phương án huy động vốn để thanh toán nợ và triển khai đầu tư các công trình, dự án…

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân VĐTC, đảm bảo kế hoạch đề ra, huyện Tam Đảo quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, các chủ đầu tư tập trung đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, thanh toán dứt điểm khối lượng đã thực hiện, tránh tình trạng dồn khối lượng đến cuối năm mới thực hiện thanh toán.

Rà soát, theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân VĐTC của các dự án, kịp thời đề xuất UBND huyện điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án; thực hiện tốt giám sát và đánh giá đầu tư.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của nhà nước trong bồi thường giải phóng mặt bằng, kịp thời bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đầu tư xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn KhánhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: