Kinh Tế

Thành lập mới 11 HTX

Thứ Sáu, 13/07/2018

Hiện, toàn tỉnh có 617 HTX, trong đó, 544 HTX đang hoạt động, 73 HTX ngừng hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, có 11 HTX được thành lập mới, trong đó có 8 HTX nông nghiệp, 1 HTX giao thông vận tải và 2 HTX kinh doanh tổng hợp.

Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX là gần 3.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX nông nghiệp hơn 1,4 triệu đồng/năm.

Các HTX phi nông nghiệp đảm bảo được mức thu nhập ổn định cho thành viên từ 4- 5 triệu đồng/người/tháng.

Phùng HảiTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: