Kinh Tế

Đổi mới công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng

Thứ Tư, 11/07/2018

Thời gian qua, ngành Ngân hàng đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, hạn chế xảy ra sai phạm trong lĩnh vực tài chính tại các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) các địa phương, nâng cao chất lượng thẩm định, xét duyệt cho vay và quản lý nợ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát các TCTD trên địa bàn tỉnh, góp phần kiểm soát tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực tài chính - tiền tệ ở mức an toàn. Ảnh: Chu Kiều

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có 24 chi nhánh TCTD cấp I; 9 chi nhánh ngân hàng nông nghiệp huyện; 79 phòng giao dịch trực thuộc các TCTD; 3 phòng giao dịch Liên Việt; 12 phòng giao dịch bưu điện Liên Việt; 31 QTDND và 137 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội. Xác định công tác thanh tra, giám sát hoạt động của các TCTD là việc làm quan trọng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật và tạo sự bình đẳng, phát triển bền vững cho thị trường tiền tệ; những năm qua, công tác thanh tra, giám sát trong hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh không ngừng được đổi mới và tăng cường.

Trên cơ sở hoàn thiện, triển khai các phương pháp thanh tra, giám sát mới gắn liền với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển cơ sở dữ liệu và tăng cường hệ thống các tiêu chí thanh tra, giám sát, từ đó góp phần nâng cao trách nhiệm tuân thủ pháp luật, chấp hành các quy định về lĩnh vực tài chính, tiền tệ, tăng khả năng cảnh báo rủi ro trong hoạt động của các TCTD.

Trước đây, hoạt động thanh tra, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng chưa thực sự chặt chẽ và hiệu quả chưa cao, nội dung thanh tra còn hạn chế theo từng chuyên đề, các cuộc thanh tra trực tiếp phần lớn tập trung vào chi nhánh TCTD; phương pháp thanh tra chủ yếu giới hạn ở khâu thanh tra việc chấp hành các chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính - ngân hàng; công tác cảnh báo rủi ro chưa được coi trọng...

Nguyên nhân là do chưa kịp thời phát hiện những rủi ro mang tính hệ thống, chưa đánh giá đúng thực trạng năng lực tài chính của các TCTD, chưa phát huy hết năng lực của cơ quan thanh tra, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng, còn để xảy ra tình trạng thanh tra chồng chéo tại các đơn vị...

Hiện nay, hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng được chú trọng, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại và hạn chế trong công tác thanh tra, góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó có nhiệm vụ tái cơ cấu hệ thống TCTD, tăng cường xử lý nợ xấu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng luôn coi trọng công tác giám sát rủi ro, khai thác triệt để thông tin và tính hữu ích từ các báo cáo giám sát; xây dựng kế hoạch thanh tra chi tiết, góp phần rút ngắn thời gian, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra tại chỗ.

Phương pháp thanh tra được đổi mới theo hướng chuyển từ thanh tra chuyên đề sang thanh tra toàn diện các TCTD. Nội dung thanh tra được mở rộng, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm về thực trạng tài chính của từng TCTD, xác định cụ thể số lãi, lỗ, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, từng cá nhân liên quan...

Chủ động trong việc xây dựng nội dung cũng như kiểm soát phạm vi giám sát, các phòng ban chuyên môn của NHNN Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc tập trung xây dựng cơ chế giám sát ngay từ đầu năm và yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất.

Đặc biệt, lực lượng thanh tra, giám sát lĩnh vực tài chính - ngân hàng đẩy mạnh ứng dụng và triển khai các công cụ giám sát giúp cảnh báo sớm rủi ro như: Mô hình dự báo tài chính; đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động nhằm giám sát chặt chẽ, thường xuyên diễn biến thị trường và hoạt động của từng TCTD cũng như toàn bộ hệ thống...

Qua đó phát hiện những biểu hiện tiêu cực, cảnh báo sớm rủi ro và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Nhờ vậy, kết quả giám sát đã hỗ trợ tích cực cho công tác thanh tra, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng cơ chế, chính sách, đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng; giữ ổn định và bảo đảm an toàn hoạt động cho toàn hệ thống; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Đối với hệ thống các ngân hàng thương mại, NHNN Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc triển khai chương trình giám sát theo đúng quy định, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2018, ngành Ngân hàng thực hiện thanh tra đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Vĩnh Phúc; Ngân hàng TMCP Quốc tế Chi nhánh Vĩnh Phúc; kiểm tra hoạt động của các máy ATM và kiểm tra dịch vụ đổi tiền mới, tiền mệnh giá nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, thực hiện kiểm tra công tác an toàn kho quỹ, tiền gửi tại các QTDND; công tác quyết toán năm 2017 đối với 6 QTDND trên địa bàn; thanh tra tình hình hoạt động tài chính - ngân hàng tại các QTDND phường Đống Đa, thị trấn Hương Canh, xã An Tường, xã Yên Đồng; chỉ đạo 18 QTDND trên địa bàn tỉnh trong diện thanh tra thực hiện kiểm toán độc lập theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2018. Bên cạnh đó, NHNN Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tập huấn về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cho các QTDND.

Nhờ đổi mới hình thức công tác thanh tra, giám sát trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại các TCTD, hiệu quả chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động ngân hàng được nâng lên; kịp thời phát hiện những tồn tại, sai phạm của các TCTD trong việc cấp vốn tín dụng, như: Khách hàng vi phạm nguyên tắc vay vốn; sử dụng vốn vay sai mục đích; cho vay vượt nhu cầu vốn; vi phạm về thẩm định và xét duyệt cho vay; vi phạm về đảm bảo tiền vay...

Qua đó, phát hiện và xử lý kịp thời những QTDND vi phạm về cho vay vượt quá giới hạn, cho vay hộ, cho vay khách hàng không phải là thành viên, cho vay nhóm khách hàng liên quan; phát hiện những vi phạm về phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro chưa đúng quy định... 6 tháng đầu năm 2018, qua thanh tra đối với các TCTD trong tỉnh, NHNN Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các đơn vị định kỳ báo cáo kết quả chỉnh sửa sau thanh tra đối với 41 kiến nghị của khách hàng.

Những kết quả đáng ghi nhận của ngành Ngân hàng trong lĩnh vực thanh tra, giám sát hoạt động tài chính - tiền tệ thời gian qua đã góp phần giữ vững ổn định, an toàn cho hệ thống các TCTD; cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện tái cơ cấu hệ thống các TCTD.

Việt SơnTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: