Kinh Tế

Vĩnh Phúc đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ số huyện đạt chuẩn NTM

Thứ Ba, 03/07/2018

Đến nay, sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 2/9 huyện, thành phố là các huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; thành phố Vĩnh Yên đã được các bộ, ngành thẩm định, đề nghị Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; thành phố Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ, đang trình Bộ NN&PTNT thẩm định.

Toàn tỉnh có 95/112 xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 83 xã, chiếm 74,1% xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 18,4 tiêu chí /xã, tăng 11,74 tiêu chí so với năm 2010. Tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ số huyện và thứ 10 cả nước về tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM.

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: