Kinh Tế

Khai thác, phát huy hiệu quả nguồn vốn bổ sung cho đầu tư phát triển

Thứ Tư, 22/07/2020

Xác định nguồn vốn đầu tư có vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển KT - XH, công tác quản lý và phân bổ vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc trong cơ chế giao và điều hành kế hoạch nhà nước. Cùng với nguồn vốn kế hoạch (KH) đầu tư công được giao hàng năm, nguồn tăng thu, thưởng vượt thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách cấp tỉnh... được coi là nguồn vốn bổ sung kịp thời, giúp các ngành, địa phương trong tỉnh có thêm nguồn lực đầu tư cho các dự án.

Dự án Bệnh viện Sản nhi tỉnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: Thế Hùng

Quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ “kép” trong tình hình nền kinh tế trong nước cũng như địa phương gặp nhiều khó khăn, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, điều hành và đẩy mạnh nhiệm vụ thu NSNN; triển khai hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh đề ra, như: Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, phục hồi SXKD; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu NSNN.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển, nhất là đối với nguồn vốn đầu tư từ NSNN, vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia... Thường xuyên rà soát việc triển khai và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung vào công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nhất là các công trình trọng điểm, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công đã được bố trí theo KH.

UBND tỉnh tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thường xuyên phổ biến Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách, Luật Kinh doanh bất động sản... và các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Quyết định số 1704 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2020.

Việc bố trí vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, không còn tình trạng đầu tư dàn trải, các dự án đầu tư được thực hiện theo đúng mức vốn KH được giao theo phương thức phân bổ vốn tập trung vào các dự án quyết toán, dự án hoàn thành và chuyển tiếp rồi mới bố trí vốn cho dự án mới.

Tổng nguồn vốn KH đầu tư công năm 2020 của tỉnh là gần 11.840 tỷ đồng. Trong đó, vốn KH kéo dài năm 2019 chuyển sang năm 2020 hơn 3.620 tỷ đồng; vốn KH đầu tư công năm 2020 trên 8.183 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6/2020, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt hơn 2.377 tỷ đồng (đạt 35% KH được giao). Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh trong những tháng đầu năm còn hạn chế, song cũng đã cho thấy sự nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố.

Cùng với đó, để bổ sung nguồn vốn cho các dự án, công trình, tỉnh đã linh hoạt trong công tác điều hành NSNN, kịp thời ban hành các văn bản liên quan đến việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư từ các nguồn tăng thu NSNN, thưởng vượt thu NSNN, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, dự phòng, kết dư ngân sách cấp tỉnh.

Các nguồn vốn nêu trên khi bố trí cho các công trình, dự án là các nguồn bổ sung, tăng thêm cho đầu tư phát triển của tỉnh theo điều kiện thực tế từng năm, từng thời điểm điều hành ngân sách và nằm ngoài tổng nguồn vốn KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được Trung ương giao.

Tổng thể KH vốn UBND tỉnh đã phân bổ cho trên 130 dự án, nhiệm vụ từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/1/2020 (trong niên độ 2019) là hơn 2.560 tỷ đồng. Trong đó, tổng KH vốn phân bổ, giải ngân thanh toán tại ngân sách cấp tỉnh hơn 1.980 tỷ đồng; đã bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện hơn 580 tỷ đồng.

Một số dự án trọng điểm, có quy mô được phân bổ với số vốn lớn như: Dự án Nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh được phân bổ thêm 150 tỷ đồng; Dự án Đường nối từ đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh đi thị trấn Lập Thạch (giai đoạn 1) được phân bổ thêm 108 tỷ đồng; dự án Cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng kết hợp đường giao thông, đoạn Km0-Km17+950 địa phận huyện Vĩnh Tường (phần điều chỉnh bổ sung) được phân bổ thêm 100 tỷ đồng; dự án Đường vành đai 3 tỉnh Vĩnh Phúc đoạn Bình Dương (QL2C) - Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện) được phân bổ thêm 90 tỷ đồng...

Nguồn vốn bổ sung này được đánh giá là kịp thời, có vai trò quan trọng, tiếp thêm động lực để các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư, tạo nên các giá trị tăng trưởng mới, thúc đẩy sự phát triển KT- XH chung của tỉnh.

Việc phân bổ vốn đầu tư cho các dự án đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Bên cạnh đó, các dự án được kịp thời phê duyệt, bố trí vốn để triển khai thực hiện từ các nguồn vốn nêu trên đã góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thực hiện vốn đầu tư công, đảm bảo thực hiện an sinh xã hội theo mục tiêu Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh đề ra.

Việt SơnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: